زندگینامه

زندگینامه

پوهندوی دوکتور محمد شریف شریفی فرزند محمد یوسف در سال ١٣٣٥ در مرکز ولایت پنجشیر دیده به جهان گشود. دوره ابتدائی را در مکتب عاشقان و عارفان پایتخت کشور، در سال ١٣٤٧ به پایان رسانید.وی پس از آن، شامل لیسه انصاری گردید و در سال ١٣٥٢ از این لیسه فارغ شد.

دکتر شریفی دارای مدرک لسانس (BSc)ریاضی و فیزیک از دانشگاه تعلیم و تربیه میباشد و مدرک فوق لسانس (MSc) ریاضی را نیز از همین دانشگاه بدست آورده است.

پس از سالها آموزش و پژوهش، اخیراً مدرک دوکتورای(PhD)آموزش و پرورش را از دانشگاه آموزگاری  دولتی  کشور تاجکستان اخذ کرد.

دکتر شـریفی متاهل و دارای پنج فرزند میباشد.

بیشتر

اخبار

بیشتر

اطلاعیه

این اداره در مطابقت با قانون اداره عالی تفتیش پیوسته گزارشات و  اجرءاات خویش را بعد از ارائه به ریاست جمهوری و پارلمان بوسیله ویب سایت رسمی اداره فصلنامه تفتیش به اگاهی  عامه رسانیده وهیچ صفحه دیگری در رسانه های اجتماعی ندارد.

بناءً از مخاطبین رسانه های اجتماعی تقاضا داریم تا هر نوع اطلاعات و معلومات دیداری و نوشتاری ایکه زیر عنوان user (کاربر)  اداره عالی تفتیش به منظور مغشوش ساختن اذهان عامه نشر و پخش می گردد غیر قانونی شمرده، سؤ استفاده از نام اداره دانسته میشود.