کارشناس ارشد در امور تفتیش بیلانس ها و تصدی ها

لایحه وظایف

..................................................................................................................................................................................................

عنوان وظیفه : کارشناس ارشد در امور تفتیش بیلانس ها و تصدی ها

وزارت / اداره: اداره عالی بررسی

موقعیت: کابل

بخش: ریاست بررسی تصدیها و موسسات

تعداد پست : (2)

گزارشدهی  به: رئیس بررسی تصدیها و موسسات

..................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: مشوره دهی در تطبیق پلان های بازرسی امور تصدیهای ادارات مرکزی و ولایتی مطابق به قانون، مقررات و معیارات بازرسی.

..................................................................................................................................................................................................

 مسؤلیت های وظیفوی:

 1. تحلیل صورت های مالی تصدیها و شرکت های دولتی و حصول اطمینان از مطابقت آن با قوانین و مقررات.
 2. ارتقای ظرفیت مسلکی مفتشین ریاست بررسی تصدیها از طریق آموزش های مسلکی صنفی و آموزش های در حین اجرای بازرسی مراجع (تصدیها و موسسات).
 3. همکاری در تحلیل صورت های مالی و حصول اطمینان از مطابقت آن با ستندرد های بین المللی IPSAS و سایر قوانین نافذه کشور.
 4. ترتیب گزارش مسلکی از چگونگی تطبیق یافته در مراجع.
 5. ترتیب معلومات در مورد یافته های بررسی به شکل جداگانه هر تصدی و شرکت.
 6. اشتراک در نشست های داخل و خارج از اداره به اساس ضرورت و هدایات مقامات اداره.
 7. نظارت از چگونگی تطبیق ستندرد های بین المللی ادارات عالی بررسی INTOSAIs در ریاست بررسی تصدیها و موسسات و ارایه گزارش مسلکی به منظور رفع خلاها و نواقص در بازرسی آنها.
 8. نظارت از اجراآت گروپ های موظف بازرسی تصدیها و شرکت ها به منظور تطبیق کود های بین المللی رفتار و سلوک و جلوگیری از تضاد منافع.
 9. ترتیب گزارش از خلاها و نواقص بازرسی صورت های مالی تصدیها و موسسات و ارایه آن به مقام اداره با پیشنهادات و راه های حل آن.
 10. ارزیابی تطبیق بنچمارک های بانک جهانی و سایر دونر ها مربوط به ریاست بررسی تصدیها و موسسات.
 11. اجرای سایر امور محوله به اساس نیازمندی و اوامر مقامات اداره عالی بررسی.

..................................................................................................................................................................................................

به اطلاع متقاضیان پست های قرار دادی اداره عالی بررسی رسانیده میشود که نکات ذیل را جداً مراعات نمایند.

 1. در هر پستی که علاقمند باشند، ابتدا باید لایحۀ وظایف آن را دقیق مطالعه نمایند در صورتیکه شرایط و معیار های مندرج لایحۀ وظایف را تکمیل کرده بتوانند، اسناد مورد ضرورت خویش را به ایمیل آدرس (sao.hr2017@gmail.com) ارسال نمایند.
 2. اسناد متقاضیان محترم شامل:

الف: کاپی دیپلوم دولتی مقطع لیسانس ویا بالاتر از آن، که به تأیید وزارت محترم تحصیلات رسیده باشد.

ب: در صورتیکه از مراجع تحصیلی خصوصی فارغ شده باشند، کاپی دیپلوم و سرتیفیکیت تحصیلی شان که توسط مکتوب وزارت محترم تحصیلات عالی به تأیید رسیده باشد.

ج:  کاپی خلص سوانح شان که از مرجع اولی صادر گردیده باشد، با مهر و امضای آمر اول اداره مربوطه.

د:  در صورتیکه تجربۀ کاری ایشان خصوصی و مرتبط به شرایط لایحۀ وظایف باشد، فورم قرار داد کار، فورم مالیه دهی، نمبرتشخیصیه، لایحۀ وظایف، با مهر و امضای ادارۀ مربوطه، تصدیق ادارۀ آیسا، وزارت اقتصاد، وزارت تجارت ویا هر نهاد دیگری که اداره یا شرکت خصوصی در آن ثبت وراجستر باشد.

هـ:   در صورتیکه متقاضیان در پروژه های دولتی منحیث کارمند قرار دادی ایفای وظیفه نموده باشند، قرار داد کار به مهر و امضای امر اعطای اداره، ضم مکتوب تأییدی ریاست منابع بشری مربوطه.

و:   دارنده گان اسناد فراغت (ACCA) (C GAP) (CIA) و سایر اسناد مربوطه به محاسبه یا تفتیش، باید به تأیید وزارت تحصیلات عالی و یا تأیید وزارت معارف رسیده باشد.

نوت:  از ارسال اسناد اضافی غیر رسمی خود داری کنید. هرگونه سرتیفیکیت، تحسین نامه و تصدیق نامه که منحیث سند فراغت، به تأیید وزارت محترم تحصیلات نرسیده باشد، سند تحصیلی شمرده نمیشود.

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

1. درجه تحصیل

داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس رشته اقتصاد به دارنده گان سرتیفیکیت (ACCA) ترجیع داده میشودږ

2. تجارب لازمه :پنج سال تجربه کاری در بخش مربوطه

3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

 • آشنائی با پروگرام های کمپیوتر(ورد ، اکسل و اکسس)
 • توانائی اجرای اموراداری راداشته باشد،  اشنایی به لسان انگلیسی

دانلود فورم کاریابی