برنامه آموزشی تفتیش تصدی ها برای کارمندان اداره عالی تفتیش برگزار شد

در تداوم برنامه های آموزشی به منظور ارتقای ظرفیت مسلکی مفتشین اداره عالی تفتیش؛ برنامه آموزشی تفتیش تصدیها به تاریخ 26 حمل سال جاری در اداره عالی تفتیش دایر گردید.

الحاج عبدالله آخندزاده معاون مالی و اداری اداره عالی تفتیش در محفل افتتاح این برنامه ضمن اشاره به  ارزش علم از دیدگاه اسلام خاطرنشان ساخت: اهمیت انسان در میزان دانایی او است و در همین راستا  اداره عالی تفتیش جهت مسلکی سازی کارمندان این اداره و بلند بردن مهارتهای مفتشین و کارمندان برنامه های مختلف تخصصی و مسلکی را دایر می نماید.

آقای آخند زاده در ادامه افزودند : اداره عالی تفتیش جهت بلند بردن سطح دانش مسلکی کارمندان این اداره تلاش می ورزد که فرصت های بهتر آموزشی را که پاسخگوی شرایط امروزی باشد، در چارچوب پلان آموزشی و راهبردی مساعد سازد.a

برنامه آموزشی تفتیش تصدی ها برای 21 تن از کارمندان و مفتشین در اداره عالی تفتیش دایر گردیده و برای دو هفته ادامه خواهد داشت؛ تدریس برنامه آموزشی توسط مشاور خارجی ریاست تصدی ها و موسسات در اداره عالی تفتیش به پیش برده می شود.

موضوعاتی که در این برنامه آموزشی تدریس می گردد قرار ذیل می باشد: معرفی برنامه مباحث اساسات حسابداری، طرزالعمل های عمومی تفتیش بر اساس معیارهای ایسای، ارایه صورت های مالی و مدل صورت های مالی، برنامه ریزی صورت های مالی، سیاست های حسابداری، تغیرات در تخمین های حسابداری و خطاها، حسابداری جایداد، تاسیسات و امکانات، گزارش دهی موجودی اقلام، ارایه نظر و گزارش های صورت های مالی و مستند سازی پروسه­های تفتیش (نامه آغاز تفتیش الی گزارش تفتیش).

 قابل یاد آوری است که تلاش همه جانبه رهبری اداره عالی تفتیش  باعث گردیده تا تخصصی سازی در اداره ادامه یابد؛ این برنامه آموزشی یکی از بخش های مدرن تفتیش بوده و توقع می رود تا مفتشین بتوانند در پروسه بازرسی امور مالی و حسابی از آن استفاده بهینه نمایند.

گفتنی است در اخیر برنامه آموزشی از اشتراک کنندگان امتحان نیز اخذ شده و تصدیق نامه فراغت از این برنامه اعطا خواهد شد.