رییس اداره عالی تفتیش در سفری به سویدن با خانم هلنا لیندبرگ رییس تفتیش این کشور دیدار و گفتگو کرد

رییس اداره عالی تفتیش که در راس هیاتی برای سفر رسمی به کشور سویدن سفر کرده است روز سه شنبه 29 حمل با خانم هلنا لیندبرگ رییس تفتیش این کشور دیدار و روی مسایل مشترک کاری در حوزه تفتیش بحث و رایزنی کردند.

در این ملاقات که مسئولین عالی رتبه اداره ملی تفتیش سویدن نیز اشتراک داشتند، نخست پوهندوی دوکتور محمد شریف شریفی رئیس اداره عالی تفتیش، اداره را به معرفی گرفته از کارشیوه های مسلکی اداره، ارتقای ظرفیت، میتودلوژی و پلانگذاری تفتیش، انواع تفتیش اجراشده، بازرسی حساب قطعیه دولت، بازرسی گرانت ها (ARTF) و سایر بازرسی توام با دستاوردهای اداره طی سالهای 2001 الی 2016 معلومات ارایه داشته که مورد توجه حاضرین قرارگرفت.

 متعاقبا آقای مگنوس لیندل  معاون اداره ملی تفتیش سویدن باالمقابل از اجراات اداره و روابط آن با پارلمان و بخصوص در مورد تفتیش عملکرد، کنترول کیفیت، مدیریت رهبری و منابع بشری سخن گفت، جلسات تا پایان روز ادامه پیدا نمود.

توقع برده میشود تا اداره ملی تفتیش سویدن، اداره عالی تفتیش افغانستان را در بخش های مسلکی و ارتقای ظرفیت همکاری نماید.

خاطر نشان می شود در تداوم بازدید محترم دوکتور محمد شریف شریفی رئیس اداره عالی تفتیش افغانستان از اداره ملی تفتیش سویدن، هیات اداره عالی تفتیش افغانستان نیازمندی‌ها اولیه خویش را طبق شرح ذیل با مسئولین اداره ملی تفتیش سویدن در جریان گذاشتند و توجه ایشان را به همکاری در زمینه‌های تفتیش عملکرد و محیطی، تفتیش ساختمانی، تفتیش تکنالوژِی معلوماتی، تفتیش صورت‌های مالی تصدی‌ها و گواهی نام‌های مسلکی تفتیش، کنترول کیفیت و اطمینان کیفیت و چگونگی تحکیم ارتباط اداره عالی تفتیش با سایر نهادها؛ جلب نمود.
 متعاقباً روی هریک از موارد فوق به تفسیر بحث صورت گرفت، و راه‌های رسیدن به اهداف مسلکی تفتیش و شیوه‌های پیشرفت و انکشاف در عرصه‌های مدیریت رهبری، مدیریت منابع بشری، مدیریت ارتباطات و غیره در پهلوی موضوعات اساسی مورد بحث قرار گرفت.

در نتیجه ملاقات‌های کاری چند روزه  که میان هیات اداره عالی تفیش افغانستان و اداره ملی تفتیش سویدن صورت گرفت، طرفین به توافقات نائل آمدند:

1- طرفین توافق نمودند که در بخش‌های  مختلف مسلکی سازی و ارتقای ظرفیت در یک زمان طولانی پنج ساله در راستای تقویت مفتشین اداره عالی تفتیش افغانستان تحت شرایط بخصوص همکاری نمایند

2- طرف اداره ملی تفتیش سویدن پروسه همکاری‌های خویش را در زمینه بیان نموده و متذکر شدند که قبل از همه، موارد تقاضا شده منجانب اداره عالی تفتیش افغانستان را ارزیابی می‌نمایند. و در پرنسیپ آماده‌اند تا اداره عالی تفتیش افغانستان را همکاری نمایند.

3- از آنجایی که وضعیت امنیتی در افغانستان مطمئن نیست، این ارزیابی داشتن کورسهای آموزشی در یکی از کشورهای نزدیک به افغانستان که سهولت‌های بشتری برای متخصصین اداره ملی تفتیش سویدن و مفتشین اداره عالی تفیش فراهم نمایند مد نظر خواهد گرفت.

4- همه همکاری‌ها از طریق امضاء تفاهم نامه که پس از توافق طرفین روی محتوای آن، صورت خواهدگرفت؛ عملاً آغاز خواهدشد.

 همچنان رئیس اداره عالی تفتیش افغانستان به سلسله بازدیدهای خویش از اداره ملی تفتیش سویدن، با مسئولین و اعضای مجلس اداره ملی تفتیش پارلمان سویدن نیز دیدار نمود.

گفتنی است رییس اداره عالی تفتیش به تاریخ 4 ثور سال جاری از سویدن عازم ناروی خواهد شد که در این کشور با مسئولین کمیته انکشافی انتوسای(IDI)، رییس اداره تفتیش ناروی و مقامات وزارت خارجه این کشور دیدار و روی مسایل مشترک بحث و تبادل نظر خواهند کرد.

 شرح کامل دیدارهای رییس اداره عالی تفتیش و دستاوردهای سفر  متعاقبا به نشر خواهد رسید.