دیدار رییس اداره عالی تفتیش با رییس نهاد بین المللی انکشافی سویدن«سیدا» و رییس همکاریهای توسعه ای وزارت خارجه این کشور

پوهندوی دوکتور محمدشریف شریفی به سلسله دیدارهایشان از سویدن «امروز شنبه 2 ثور» در ملاقاتهای جداگانه   با خانم اسا هیدن (Asa Hede) رییس نهاد بین الملی انکشافی سویدن (SIDA) و تیم مربوطه شان و آقای جنس اولگلند رییس همکاریهای توسعه ای وزارت خارجه کشور شاهی سویدن ملاقات نمود.

رئیس اداره عالی تفتیش افغانستان در دیدار با خانم هیدن؛ ضمن اظهار سپاس از مساعدت های کشور سویدن در بخشهای نظامی، صحت، معارف، جندر، مبارزه با فساد و سایر بخش ها، نقش این کمکها را در کشور ما سازنده و حیاتی توصیف کرد. همچنان رئیس اداره عالی تفتیش مراتب تسلیت خویش را به بازماند گان حادثه­ای که اخیرا در استکهلم اتفاق افتاد اظهار نمود.

 باالمقابل خانم هیدن رئیس SIDA از حضور هیات اداره عالی تفتیش و ملاقات با ایشان اظهار خوشنودی نموده و هریک از اعضای تیم«سیدا»  از فعالیت مربوطه شان که  در بخش های مختلف به مردم افغانستان ارایه می کنند معلومات دادند و هکذا از موجودیت و فعالیت های اداره عالی تفتیش افغانستان که در جریان مسیر تکاملیش نصیب آن گردید و معیارات جهانی را تطبیق مینماید ابراز خشنودی کرده و وعده تداوم کمک های خود را به افغانستان اطمینان دادند.

همچنان به سلسله ملاقاتهای قبلی، رئیس اداره عالی تفتیش افغانستان بعد از ظهر با «جنس اولگلند» Johannes  Oljelund  رئیس همکاری های توسعه ای وزارت خارجه کشور شاهی سویدن؛ در مقر آن وزارت دیدار نمودند. در نخست رئیس اداره عالی تفتیش از فعالیت های دولت افغانستان و از جمله از انکشافات که در اداره عالی تفتیش افغانستان مبنی بر مسلکی سازی، از طریق تدویر کورسها در داخل و خارج و تطبیق معیارات انتوسای در اداره صورت گرفته؛ به تفصیل با ایشان صحبت نمود و ایشان علاوه نمودند که مبارزه علیه فساد در دستور کار اداره بوده و پروژه های تمویل شده کشور سویدن به طور مجموعی از طریق بازرسی ARTF توسط این اداراه صورت میگیرد
 سپس رئیس همکاریهای توسعه ای وزارت خارجه کشور سویدن از اظهارات رئیس اداره عالی تفتیش خرسند گردیده و متذکر شدن که سویدن با افغانستان روابط بسیار دیرینه داشته و کمک های ما در اوضاع کنونی، بخاطر بهبود زندگی مردم افغانستان تعهد طویل المدت است و ما مردم افغانستان را دوست داریم و تلاش مینمایم که مصدر خدمت به آن کشور گردیم. به همین منظور نظامیان معدود ما در جنب سایر کشورهای جهان در بخش های شمال افغانستان همرا با سایر دوستان بین المللی، سهیم اند.

گفتنی است رییس اداره عالی تفتیش و هیات همراه طی سفر به کشورهای سویدن و ناروی با روسای تفتیش دو کشور و سایر نهادهای کمک کننده به افغانستان دیدار و روی مسایل مشترک کاری بحث و تبادل نظر خواهند کرد.