محفل حرمت گزاری به مناسبت بازنشستگی پنج‌تن از کارمندان اداره عالی تفتیش برگزار شد

 محفل حرمت گزاری به مناسبت بازنشستگی پنج‌ تن از مفتشین و کارمندان اداره عالی تفتیش به تاریخ 25 ثور سال 1396 در تالار اداره عالی تفتیش با اشتراک هیئت رهبری و کارمندان این اداره برگزار شد.

پوهندوی دوکتور محمد شریف شریفی رئیس اداره عالی تفتیش با اشاره به بازنشستگی پنج تن از کارمندان اداره سخنانی ایراد نموده گفتند: محفل امروز متفاوت از سایر محافلی است که تاکنون در این اداره برگزارشده است؛ امروز محفل حرمت گزاری به خاطر آن عده از کارمندانی است که مدت زیادی را با ما و شما همکار بوده‌اند و درپایان طبق قانون و مقررات با اکمال سن قانونی و معیار خدمت، به بازنشستگی سوق داده شدند. هرچند انفصال و دوری این عزیزان ضایعه بزرگی است ولی ناگزیر هستیم قانون را رعایت کنیم؛ زیرا نمی‌توانیم در قبال قانون مصلحت‌اندیشی کنیم.

دوکتور شریفی در ادامه خطاب به بازنشستگان افزود: همه‌کس این مدارج را طی مینماید، این‌ها کسانی هستند که یک‌عمر اداره عالی تفتیش را افتخار بخشیدن که امروز می‌بینید مایه غرور، عزت و افتخار ما و شما هستند.

رئیس اداره عالی تفتیش در ادامه بیان کردند: بازنشستگی یک کار طبیعی است؛ چه بخواهیم و چه نخواهیم، امروز این پنج‌تن از عزیزان ما، فردا عده‌ای دیگر و همین‌طور این قافله و کاروان در حرکت است. هرچند بازنشسته شدن ازنظر روانی متأثر کننده است ولی واقعیت ها را باید بپذیریم.

ایشان با اذعان به این‌که بازنشسته شدن می‌تواند به‌عنوان یک فرصت هم مطرح باشد افزودند: متقاعدشدن در یک برهه خاص عمر یک فرصت هم هست که می‌تواند فرصت‌های شغلی دیگری چه در این اداره یا جاهای دیگر برای شما فراهم گردد.

رئیس اداره عالی تفتیش در پایان سخنان خود خاطرنشان ساخت: محفل امروز به‌پاس خدمات شما در این اداره و ارج‌گذاری به فعالیت‌های پرثمر شما است تا حداقل مراتب سپاس گزاری را از خدمات شایسته و پیوسته شما در این اداره به عمل آورده باشیم  و همراه با آن احساس قلبی خویش را به شما انتقال نماییم .

ایشان به ریاست منابع بشری هدایت دادند: تا یک مکان مناسب در داخل اداره به خاطر نصب و نمایش عکس های همکاران باز نشسته در نظر گرفته شود که یاد و خاطرات شان از دیده و دل همکاران اداره به دور نماند.

لازم به یادآوری است در این محفل محمد نعیم واحدی رئیس اسبق تفتیش تصدی‌ها که ازجمله بازنشستگان به نمایندگی از سایربازنشستگان از هیئت رهبری و همه کارمندان اداره بخصوص رئیس اداره عالی تفتیش ابراز تشکری نموده و دوران خدمت خود را در اداره عالی تفتیش از بهترین دوران عمر خویش دانسته، اظهارنمودند: ما درحالی از وظیفه انفصال پیدا میکنیم که با آغاز خدمت ما در این اداره از لحاظ مصئونیت و ظرفیت کاری قابل مقایسه نبوده و مایه افتخار میدانیم که هرچند اندک اما زیر هدایات رهبری اداره در انکشاف و خدمت گزاری سهیم بوده ایم.  این کارمندان در حالی اداره را ترک می‌کنند که یاد وخاطرات خوش کاری در اداره عالی تفتیش همیشه در ذهن و ضمیر شان باقی خواهد ماند.

همچنین در پایان برای کارمندان علاوه بر دسته‌های گل؛ تحفه‌های نیز در نظر گرفته‌ شده بود که به ایشان اعطا شد.