ملاقات رئیس اداره عالی تفتیش با محترم محمد علم ایزدیار نائب اول مشرانوجرگه شورای ملی

محترم پوهندوی دکتور محمد شریف شریفی رئیس اداره عالی تفتیش بتاریخ 23 ثور 1396 با محترم محمد علم ایزدیار نائب اول مشرانوجرگه در مقر شورای ملی ملاقات نمودند. دراین ملاقات که شماری سناتوران و رئیس عمومی دارالانشای مشرانوجرگه نیزحضور داشتند، رئیس اداره عالی تفتیش در مورد فعالیت های این اداره ،موضوعات مسلکی تفتیش و چگونگی نقش اداره عالی تفتیش در رابطه به موضوعات مالی و حسابی و استقلالیت اداره ، به نایب اول مجلس سنا معلومات ارایه نمود.

نایب اول مجلس سنا، با برشمردن نقش حساب گیری اداره عالی تفتیش از اداره های مختلف دولتی، بر ضرورت شفافیت در فعالیت های واحد های بودجوی تاکید نمود.

درجلسه مذکور محترمه خانم آمنه افضلی سناتور پیرامون موضوع قرارداد اعمار یک محراب مسجد وزارت کار امور اجتماعی خواستار ارایه توضیحات منجانب هئیت اداره عالی تفتیش گردید و در مورد پیرامون چگونگی عقد قرارداد و جریان فسخ قرارداد مذکور و جبران خساره ناشی از فسخ قرارداد توضیحات منجانب رئیس اداره عالی تفتیش ارایه گردید.

سپس رئیس عمومی دارالانشای مشرانوجرگه، برخی مشکلات ایشان را پیرامون باقیات سناتوران دور پانزدهم، موضوع صرفیه برق منزل رئیس مجلس سنا، ترمیم وسایط مربوط به نائب اول مجلس و سایر موضوعات سوالات شانرا مطرح نمود؛ محترم دوکتور شریفی توضیح داشتند که یافته های تفتیش با رعایت معیارات سازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش به مراجع تحت بازرسی جهت تطبیق صادر می گردد، در یافته های تفتیش معیار قانونی، وضعیت موجود، علت، پاسخ مرجع و سفارش تفتیش انعکاس داده می شود، و در گزارش نتایج بازرسی دارالانشای مشرانو جرگه این اصول طور مطلق رعایت گردیده است.