دیدار رئیس کمیسیون تفتیش مرکزی و محاسبات عامه ولسی جرگه از کمیسیون بازرسی حساب قطعیه دولت

 محترم محمد حسین فهیمی رئیس کمیسیون تفتیش مرکزی ومحاسبات عامه ولسی جرگه روز چهارشنبه مورخ 24 جوزا سال 1396 در وزارت مالیه ازجریان  بازرسی کمیسیون حساب قطعیه دولت  دیدار کرد.

ابتدا سید محمد مهدی حسینی معاون مسلکی اداره عالی تفتیش و رئیس کمیسیون بازرسی حساب قطعیه دولت؛ تشریف آوری جناب آقای محمد حسین  فهیمی رئیس کمیسیون تفیش مرکز ی ولسی جرگه را خیر مقدم گفته و اعضای کمیسیون متذکره را معرفی نمودند. و مختصری از چگونگی حساب قطعیه را در معیاد قانونی تشریح نمودند.

در ادامه رئیس کمیسیون تفتیش مرکزی و محاسبات عامه ولسی جرگه با ابراز تمنیات نیک فرمودند؛ کمیسیون محاسبات عامه مانند گذشته عضو کمیسیون تفیش مرکزی خواهد بود. ایشان تأ کید نمودند؛ که هر دو کمیسیون دارای اهداف مشترک و مشابه می باشند، در حقیقت مکمل یک دیگر اند. تلاش هایی را که شما در سال های گذشته داشته اید جهت شفاف سازی حکومت بسیار مفید واقع گردیده است.

آقای فهیمی یاد آور شدند: وجود کادر مسلکی و تحصیل کرده در اداره عالی تفتیش ستودنی بوده و افزود؛ فعالیت های این اداره  سرنوشت بودجه ملی را تعیین میکند. شما چشم و گوش مردم افغانستان هستید، کار شما ارزشمند بوده بدین ملحوظ ما هم بیشتر تلاش میکنیم تا با شما تماس مستقیم داشته باشیم تا از تجربیات همدیگر در فرصت اندک استفاده لازم نمائیم.

 سید محمد مهدی حسینی از تشریف آوری رئیس کمیسیون تفیش مرکزی و محاسبات عامه سپاس گذاری نموده و خاطر نشان ساخت که با حمایت شما میتوانیم تاثیرات گزارش دهی حساب قطعیه  دولت را در فعالیت های واحدهای  بودجوی که از وجوه عامه استفاده میکنند بیشتر سازیم.

هم چنان  در  بعضی موارد  مشکلاتی که کمیسیون بازرسی حساب قطعیه دارد بحث و گفتگو صورت گرفت؛ از جمله تمرکز شورای ملی تنها روی مصرف بودجه انکشافی بوده که اداره عالی تفتیش توقع دارد در تمام بخش های بودجوی طبق اهداف این اداره از دارایی های عامه حراست نموده و گزارشات خویش را انعکاس دهد.

هم چنان معاون مسلکی اداره عالی تفتیش بیان نمود با وجود اینکه حساب قطعیه دولت یک امر  مهم و  اساسی بوده این اداره پیشنهاد می نماید تا برای گزارش بازرسی حساب قطعیه دولت پروسیجری ترتیب نموده و گزارش عمومی در جریان نشست عمومی مجلس به خوانش گرفته و درهمان مجلس گزارش نهایی بازرسی به ریاست مجلس تقدیم گردد؛ تا به کمیسیون مربوطه رسماً محول گردد.