گرامی داشت از هشتم مارچ روز جهانی زن در اداره عالی بررسی

مسئولان اداره عالی بررسی از روز جهانی زن  در این اداره  گرامی داشت به عمل آوردند.

محترم مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی واداری اداره عالی بررسی  در سخنرانی شان به این مناسبت بیان داشت: درادیان قبل از اسلام زنان جایگاهی نامناسب دراجتماع داشتند وازآنها به حیث برده، غلام استفاده صورت می گرفت وحتا دختران ازسوی پدران شان زنده به گورمی شدند. اما باظهوردین مبین اسلام زنان از ارزش وجایگاهی بالای دراجتماع برخوردارشدند و درقرآن کریم واحادیث نبوی نیزحقوق شان برابربامردان تعین شده است.

آقای شیرزاد زن را روشن ترین افق پیروزی، پرشکوه ترین اوج موفقیت، بلند ترین قله ظفر، درخشان ترین خورشید هدایت و روز گرامی داشت از جایگاه زن را روز آموختن باغبانی گل‌های خوشبو، روز بازکردن دریچه دل به سوی آسمان آبی و روز پوشیدن زیباترین جامه عفت وحیا برتن مروارید های دریای معرفت تعریف کرده بیان داشت: ما مفتخربه پیروی از آیینی هستیم که درسیر به سوی کمال هیچ تفاوتی بین مردوزن وجود ندارد و دین مقدس اسلام زن را به عنوان رکن مهم زندگی ومتمم حیات انسانی وعضو مهم وموثرجامعه بشری قلمداد کرده است.

معاون مالی واداری درمورد به میان آمدن روز جهانی زن گفت: درهشتم مارچ 1857 میلادی درنتیجه راه اندازی تظاهراتی که از سوی زنان به هدف بدست آوردن شرایط بهترکار از طرف دست کم 40000 چهل هزار زن کارگر دریکی از فابریکه های نساجی درشهرنیویارک ایالات متحده امریکا به وقوع پیوست ودرنتیجه رویه خشن روسای فابریکه؛ زنان در محل کارشان محبوس می شوند که درین اثنا به  دلیل بروز آتش سوزی وایجاد وحشت وسراسیمگی 129 زن جان های شان را ازدست داده وشماری زیادی نیز زخم برداشتند واین حادثه درتاریخ جهانی ماندگارشد.

سرانجامپس از اعتراضات زنها در طول سال‌ها و دهه‌های پسین و برجا گذاشتن خاطره‌های دردناک ۸ مارچ به عنوان  "روز جهانی زن"  شناخته شد و در ۸ مارچ۱۹۱۱ اولین روز جهانی زن در کشورهای سویدن، دنمارک، آلمان، اطریش، سویس و امریکا گرامی داشت به عمل آمد که میلیون ها زن در برگزاری این روز شرکت کردند. درحال حاضرزنان بسیاری در سراسر جهان، این روز را با برگزاری مراسم مختلف گرامی می‌دارند.

شفیقه جعفری یکی تن از کارمندان اداره عالی بررسی درمقاله ی که  در رابطه به هشتم مارچ  تهیه نموده بود بیان کرد: تا پیش از ظهوراسلام، دربیشترملل جهان زن موجود ضعیف وناچیز به شمار می رفت که فاقد هرگونه ارزشو شخصیت انسانی پنداشته می شد و  وجود زن تنها برای خدمت مرد تلقی می گردید. به گفته وی این وضع تأسفبار تا آنجا پیش رفته بود که خود زنان پندار جزاین نداشتند. اما با طلوع خورشید اسلام از پس ابرهای تاریک عربستان، شخصیت وارزش واقعی زن به او باز گردانیده شد وپیامبراسلام (ص) به عنوان شخص اول جامعه اسلامی به زنان نگاه محترمانه داشت و توجه ارزشمند اسلام به زن، زن را ازمنجلاب حقارت بیرون کشید.

نجیبه امیری یکی از بررسان اداره عالی بررسی نیزدرمورد جایگاه زنان صحبت نموده گفت: زمانیکه انسان پا در عرصه زند گی میگذارد همین مادراست که طفل خویش را با دنیای ازمشکلات تربیه وپرورش میدهد تا بزرگ شود ومصدرخدمت واقعی برای خود وجامعه خود گردد.

خانم امیری رسید گی به آموزش طفل را یکی از آروزهای همیشگی مادر می داند که برای برآورده شدن این امر، زحمات زیادی را مادرمتقبل می شود بناً اطاعت ازفرمان مادر را یکی از وجایب اساسی هرانسان می داند.

صفورا سمن مسئول جندر دراداره عالی بررسی نیز دراین مراسم پارچه شعری را که حکایت کننده زحمات ومشکلات زنان در جامعه امروزی افغانستان بود را به خوانش گرفت و درکل گرامی داشت از روز جهانی زن ازسوی حاضرین به گرمی استقبال گردید.

سرانجام این محفل با اهدای تحایفی نقدی که از سوی اداره عالی بررسی برای کارمندان زن در نظرگرفته شده بود پایان یافت.