اشتراک پوهندوی دوکتور محمد شریف شریفی و هیئت همراه شان در مجمع ادارات عالی بررسی دارای وضعیت شکننده کمیته ظرفیت‌ سازی ( انتوسای)

پوهندوی دوکتور محمد شریف شریفی رییس اداره عالی بررسی وهیئت همراه شان در مجمع ادارات عالی بررسی دارای وضعیت شکننده (کمیته ظرفیت‌سازی انتوسای) که به تاریخ 28 تا 29 مارچ سال 2018 در شهر جانسبورگ کشور افریقای جنوبی برگزارشده بود، اشتراک نمودند.

هدف از اشتراک در مجمع ادارات عالی بررسی دارای وضعیت شکننده، شریک سازی تجارب با کمیته ظرفیت‌سازی انتوسای و ادارات عالی بررسی کشورهای عضو، اتخاذ اقدامات برای بالا بردن سطح فعالیت اداره و همکاری در بخش دولت سازی و جلب‌توجه کمیته ظرفیت‌سازی انتوسای (INTOSAIs) (CBC) و اداره ملی بررسی کشور سویدن برای ادامه کمک‌ها در جهت ارتقای ظرفیت مسلکی اداره عالی بررسی افغانستان بود.

ارائه پریزنتیشن ها توسط متخصصان کمیته ظرفیت‌سازی انتوسای، افروسای، کشور سویدن و ناروی در مورد اهداف و مقاصد مجمع و ظرفیت‌سازی در ادارات عالی بررسی مطابق به رهنمود انتوسای محور نشست جانسبورگ بود.

 به‌منظور شریک سازی تجارب بین اشتراک کننده‌های مجمع، پریزنتیشن ها توسط روسای ادارات عالی بررسی کشورهای افغانستان، سودان، فلسطین، سیرالیون، زمبابی، و لایبریا ارائه گردیده و به پرسش های اشتراک کنندگان نیز پاسخ داده شد.

بحث‌ها روی میزگرد در مورد شریک سازی چالش‌های کلیدی ادارات عالی بررسی و توافق بر سر اولویت‌بندی چالش‌های کلیدی برای بحث در جلسه، کارهای گروپی بحث و تصمیم‌گیری در موارد، چگونگی تقویت ظرفیت و نقش پارلمان در ارزیابی گزارش‌های بررسی و اینکه چطور نقش ادارات عالی بررسی را به آگاهی عامه معرفی نمایم، اعتماد شهروندان و حکومت را به دست آوریم، ادارات عالی بررسی چطور ضرورت‌های دولت را مشخص نموده و به آن‌ها رسیدگی نماید، را در برگرفت.

چگونگی تطبیق معیارهای بین‌المللی ادارات عالی بررسی (ISSAIs) در ادارات عالی بررسی، مشکلات برسر تطبیق معیارهای بین‌المللی بررسی، جمع‌آوری و شریک سازی تجارب مؤثر ادارات عالی بررسی در تطبیق معیارهای بین‌المللی نیز شامل اجندای مجمع بود که روی تطبیق عملی آن ادارات عالی بررسی تعهد نمودند.

محترم پوهندوی دوکتور محمد شریف شریفی رئیس اداره عالی بررسی افغانستان در بیانیه‌شان ضمن ابراز امتنان از برگزارکننده‌ها و تسهیل‌کنندگان مجمع و اداره بررسی افریقای جنوبی، درباره دست آوردهای اداره عالی بررسی افغانستان به‌ویژه در بخش‌های مسلکی سازی و تطبیق معیارات بین‌المللی ادارات عالی بررسی (ISSAI)، چالش‌های موجود قانونی در استخدام افراد شایسته، عدم استقلالیت کامل اداره عالی بررسی خلاف اعلامیه‌های مکسیکو، جانسبورگ و لیما که بر استقلالیت اداره عالی بررسی کشورهای عضو ملل متحد تأکید می‌نماید صحبت کرد.

آقای شریفی از اجرای بررسی عملکرد که یک پدیده نو در بین ادارات عالی بررسی بوده و معیارات بین‌المللی بررسی در پروسه‌های مختلف بررسی، پلانگذاری، بررسی اسناد و مدارک، گزارش دهی و تعقیب یافته‌ها و گزارش هایکه بعد از ارایه به رئیس‌جمهور و پارلمان کشو، در ویب سایت اداره نشرمی گردد نیز معلومات ارائه کرد.

ایشان افزودند: کشور ما به امنیت ضرورت دارد و برای تطبیق کامل ستندردهای بین‌المللی ادارات عالی بررسی (ISSAIs) در زون‌ها به امنیت و همکاری مراجع تحت بررسی ضرورت است؛ اما مراجع تحت بررسی علاقه‌مندی به تطبیق معیارات را ندارند و اسناد و سوابق مورد ضرورت گروپ های بررسی را به‌وقت و زمان آن به اختیارشان قرار نمی‌دهند.

تحکیم روابط مسلکی اداره عالی بررسی افغانستان با کمیته ظرفیت‌سازی انتوسای و اداره ملی بررسی کشور سویدن، ناروی و اداره انکشاف بین‌المللی انتوسای برای همکاری در ظرفیت‌سازی با اداره عالی بررسی افغانستان.

کسب مهارت‌های مسلکی بررسی در مورد پیشرفت و نوآوری در پروسه‌های بررسی همگام‌سازی اداره عالی بررسی افغانستان با سایر ادارات عالی کشورهای عضو سازمان انتوسای، استفاده از تجارب مؤثر سایر ادارات عالی بررسی به‌منظور پیشرفت و نوآوری در پروسه‌های بررسی.

نشست‌ها و همکاری‌های همه‌جانبه مسلکی میان کشورهای در وضعیت شکننده و تأمین ارتباطات از طریق انترنت و سایت‌های اجتماعی، ازجمله دست آورد های بود که ازسوی رییس اداره عالی بررسی برای اشتراک کنندگان این نشست نیزارایه گردید.

ادارات عالی بررسی کشورهای، افغانستان، افریقای جنوبی، عراق، لایبریا، فلسطین، رواندا، سیریلون، سودان، سودان جنوبی، زمبابی شامل کشورهای دارای وضعیت شکننده هستند و نماینده‌های انکشافی افروسای، آی دی آی، کشورهای ناروی و سویدن به حیث تسهیل‌کننده و برگزارکننده درین مجمع حضور به هم رسانده بودند.