تدویر ورکشاپ یک‌روزه در اداره به هدف رهنمونی پلان گذاری با معیارهای جدید

محترم مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی و اداری اداره عالی بررسی روز یکشنبه 26 حمل 1397 برای روسا و آمرین بخش‌های مختلف اداره، روی نحوه و ترتیب پلان گذاری با معیارهای جدید؛ توضیحات رهنمونی و مشرح ارائه کرد.

آقای شیرزاد افزود: هرچند درگذشته همکاران در اداره عالی بررسی نیز در این زمینه آموزش‌های را فراگرفته‌اند؛ اما هدف از این ورکشاپ، آشنایی کامل مسئولان بخش‌ها با معیارهای جدید پلان گذاری روی پرو گرام‌ها، پروژه‌ها، پالیسی، استراتژیِ و سایر موضوعاتی مرتبط با مسوولیت های کاری اداره است که باید گه گاهی تجدید گردد.

 ایشان تأکید کردند: در اداره بالای پلان استراتژیک اداره وهمزمان بالای پلان 5 ساله FPIPکار صورت می‌گیرد که در این جریان  به بعضی موضوعات جدید روبه‌رو می‌شویم و باید از قبل مفاهیم آن را بدانیم و روی موضوعات به‌صورت مشترک به  تفاهم برسیم تا یک نظر عمومی در این زمینه ایجاد و روی آن کارکنیم.

معاون مالی واداری گفت: به‌صورت عموم در مدیریت پروژه‌ها که پلان گذاری یک بخش آن است چند موضوع معیاری استفاده می‌شود که یکی آن Logic Model  می‌باشد که به هدف دیزاین پروژه‌ها درمعیارهای جدید به کار می‌رود ؛ درینجا شرح داده می‌شود.

Input (منابع) ازمسایل اساسی پیش برد پروژه می‌باشد وهرگاهی که برای پیش برد پروژه برنامه‌ریزی یا پلان گذاری صورت می‌گیرد، در گام نخست ضرورت است تا Input یا منابع آن درنظرگرفته شود.

 در پروژه‌ها بنام4M که عبارت از چهار منبع manpower( منابع بشری یا نیروی انسانی) Money( پول) moment( لحظه یا زمان) Material ( مواد) از موارد اساسی Input  یا منابع می‌باشد که باید در پلان گذاری‌ها گنجانیده شود و بدون این موارد  نمی‌شود پروژه را عملی ساخت.

پس از تهیه منابع عملیه دیگر activitiesیا فعالیت می‌باشد که با انجام آن محصول یا  Output به دست می‌آید. Output یعنی کدام نوع محصولات که محسوس و قابل‌مشاهده باشد و درنتیجه پروسس منابع به دست آید.

در اخیر از مجموع  Input (منابع activities( فعالیت) و Outputیا محصول outcome (نتیجه) به دست می‌آید که معمولن به سه نوع می‌باشند:  short time outcome (نتیجه کوتاه مدت)، midterm outcome (نتیجه میان مدت) و Long-term outcome (نتیجه درازمدت) به دست می‌آید.

  • نتایج که مستقیماً از اثر فعالیت‌ها و محصولات ما به دست می‌آیند و تغییرات را در دانش، مهارت‌ها وطرزتفکر ایجاد می‌کنند؛ نتایج کوتاه‌مدت نامیده می‌شود.
  • نتایج که معمولن به تعقیب نتایج ابتدایی بوجود آمده  و تغییرات را در طرز سلوک، پالیسی ها و در عملکرد ایجاد می‌کند؛ نتایج میان‌مدت نامیده می‌شود.
  • نتایج که تغییرات بسیار وسیعی را در زندگی مردم، اجتماع  و در تمام کشور بوجود آمده و قابل‌اندازه‌گیری نباشد؛ نتایج درازمدت نامیده می‌شود.

معاون مالی و اداری با شرح و توضیح تمام اجزای  پلان گذاری معیاری جدید؛ تأکید کرد درصورتی‌که همکاران  در اداره عالی بررسی شاخص‌های پلان گذاری جدید را به گونه اساسی یاد بگیرند؛ در دیزاین پروژه‌ها و ترتیب پلان‌های کاری‌شان با هیچ‌گونه مشکل مواجه نخواهند گردید.