ملاقات رییس اداره عالی بررسی با معین وزارت امور زنان پیرامون رفع مشکلات پیش‌آمده در باغ زنانه کابل

هدف این نشست که روز سه‌شنبه 17 ثور 1397 خورشیدی دراداره عالی بررسی صورت گرفت، رفع مشکلات پیش‌آمده، در باغ زنانه شهرآرای کابل بود. بانو نبیله مصلح معین مالی واداری وزارت امور زنان درین نشست گفت این تفریحگاه زنانه تا دوسال قبل هفته دو روزبه روی زنان باز بود ودربقیه روزهای هفته، موظفین خدماتی می‌توانستند که به آبیاری، سرسبزی ونظافت این باغ بپردازند. اما تیم موظف اداره عالی بررسی، پس از چند بار برسی این باغ تفریحی، طی سفارش رسمی از وزارت امورزنان خواستند تا باغ زنانه را در طول هفته به روی زنان وفامیل‌ها بازنگهدارد.

بانو مصلح افزود پس از عملی کردن این برنامه مطابق به سفارش رسمی تیم بررسی اداره عالی بررسی؛حالا آنان به دلایل زیادی ازجمله رفت‌وآمد کارمندان مرد مربوط به ریاست کابل - وزارت امورزنان که دفترشان در داخل این باغ موقعیت دارد به مشکل مواجه شده‌اند و این کار سبب شده است تاانتقادهای زنان خانواده‌ها که جهت تفریح به این باغ می‌آیند بالا بگیرد.

معاون مالی واداری وزارت امور زنان گفت: بودجه مالی سالانه آن وزارت نسبت به سایر وزارتخانه‌ها ناچیز می‌باشد و آنان توانایی مالی که بتوانند دفتر – ریاست کابل وزارت امورزنان را از داخل باغ زنانه به‌جای دیگر انتقال دهند؛ ندارند و از سوی دیگرزنان که جهت تفریح به این باغ می‌آیند، بارفت‌وآمدمتضررین خشونت علیه زنان درطول روزهای رسمی به ریاست کابل وزارت امورزنان، که بیشترشان مردان هستند، احساس راحتی نکرده ومسئولاناین وزارت را موردانتقاد قرارمی دهند.ازسوی دیگر همچنانبه دلیل عدم فرصت برای رسیدگیو توجه به فضای سبز این باغ تفریحی؛ درختان درحال خشک شدن هستند که خسارات مالی آن نسبت به عوایدشافزایش‌یافته است.بناء ازمسوولان محترم اداره عالی بررسی می‌خواهیم تا رسماً اجازه دهند که برنامه رفت‌وآمد زنان به این باغ را برای بار دومدرهفتهٔ دو روز تنظیم کنیم تا مسئولان محافظت ازباغ زنانه، بتوانند دربقیه روزهای هفته به امورات فضای سبز؛ رسیدگی کنند.

پوهندوی دکتورمحمد شریف شریفی رییس اداره عالی بررسی درین نشست ضمن توضیح مفصل پیرامون نحوهٔ عملکرد و مسئولیت‌های رسمی اداره عالی بررسی افزود:به دلیل اینکه پارک‌ها ومکانهای تفریحی بیشتر برای فامیل هابه خصوص زنان در کابل وجود ندارد، بناء هیئت اداره عالی بررسی با نیات نیک و سنجیده شده؛ گشوده بودن باغ زنانه در طول هفته را که مبنای اقتصادی نیز دارد؛ سفارش کرده بودند و این اداره برای چالش آفرینی نه بلکه وظیفه خود مید اند تا مشکلات پیش‌آمدهدر ادارات دولتی را که به اداره عالی بررسیمربوط می‌شود؛ به‌درستی حل‌وفصل کند.

آقای شریفی افزود در صورتی که وزارت محترم امورزنان ازین ناحیه به چالش مواجه شده باشد اداره عالی بررسی هیچ نوع ممانعتی در تنظیم امورکاری باغ زنانه کابل نمی‌بیندو این وزارت می‌تواندبرنامه‌های خود را مثل سال‌های گذشته تنظیم کند.

در افغانستان محلات کمتر تفریحی در اختیار زنان قرار دارد و در این جامعه سنتی، بیشتر پارک‌ها و محلات تفریحی مورداستفاده مردان قرار می‌گیرد.

به نقل از گزارش رسانه‌هااین باغ را شهربانو، عمه ظهیرالدین محمد بابر، بنیان‌گذار سلسله سلطنتی گورگانیان هند در سده دهم هجری قمری (سده شانزدهم میلادی) به نام شهرآرا، دختر بابر ساخت.

برای چند سده نامی از این باغ نبود، تا این‌که امیر عبدالرحمان خان آن را در اواخر سده نوزدهم میلادی بازسازی و به محل پذیرایی مهمانان مهم خود تبدیل کرد.

شماری از مهم‌ترین معاهدات عبدالرحمان خان با بریتانیایی‌ها، ازجمله قرارداد خروج نیروهای نظامی انگلیس از افغانستان در کاخ‌هایی که در داخل همین باغ ساخته‌شده بود، به امضا رسیده است. این باغ در چند دهه گذشته بانام "باغ زنانه" یاد می‌شد و چندان موردتوجه نبود. حتی تاریخ پرفرازونشیبآن‌همکم‌کم از خاطره‌هامحوشده بود؛ اما پس از روی کار آمدن نظام پسا طالبانی دوباره توجه به بازسازی این باغ معطوف گردید و بعضیاز نهادهای خارجی نیز برای بازسازی آن کمک مالی کردند.