تدویرکورس سوادآموزی نه‌ماهه برای کارمندان خدماتی اداره عالی بررسی

اداره عالی بررسی همواره تلاش کرده است تا به هدف ارتقای ظرفیت و بهبود در کیفیت کار؛ کارمندان این اداره را در سطوح مختلف، تحت آموزش‌های مسلکی قرار دهد و متناسب با این پالیسی و همچنان مکتوب رسمی معینیت سواد حیاتی و سوادآموزی وزارت معارف که باید تمام کارمندان خدماتی در ادارات، تحت پوشش برنامه‌های سوادآموزی قرار گیرند؛ امروز شنبه پنجم جوزای 1397 خورشیدی، برای کارمندان خدماتی اداره که از نعمت خواندن ونوشتن محروم هستند؛ کورس سوادآموزی؛ راه‌اندازی کرده است.

محترم مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی واداری اداره عالی بررسی حین افتتاح این کورس گفت: درخواست دولت اسلامی افغانستان وپالیسی اداره نیز این است تا کارمندان در سطوح مختلف تحت پوشش آموزش قرار گیرند و بتوانند مسیر زندگی‌شان را به‌خوبی دریابند.

معاون مالی واداری افزود: هرچند برای تحقق و تطبیق این کورس سوادآموزی، نه در بودجه مالی اداره عالی بررسی چیزی مشخص‌شده است ونه هم کدام بودجه از طرف دولت در این مورد درنظرگرفته است؛ اما به اثر سعی و تلاش منابع بشری اداره ودیگرهمکاران این کورس آموزشی تدویر و پیش برده می‌شود.

آقای شیرزاد بیان نمود: از اینکه پیامبر گرامی اسلام مسلمانان را از طفولیت تا لحظه مرگ، به فراگیری علم و دانش فراخوانده است، بناء ضرورت است که ما درهرسن و سال و درهرگونه شرایط که قرار داشته باشیم به فراگیری علم ودانش مبادرت ورزیده و خود را از برکت سواد؛ بهره مندسازیم. وی همچنان برای اشتراک کنندگان تأکید نمود که با استفاده از فرصت پیش‌آمده، این برنامه را به‌صورت جدی، بدون غیر حاضری و سهل‌انگاری پیگیری کنند تا در زندگی‌شان تغییرات موثر به وجود آید.

سید عبدالله موسوی مدیر عمومی تطبیق برنامه‌های آموزشی اداره عالی بررسی گفت: این کورس سوادآموزی برای نه ماه درنظرگرفته شده است و در روزهای رسمی همه‌روزه از ساعت 9 تا 10 قبل ازظهرادامه خواهد داشت.

 به گفته وی این برنامه آموزشی 9 ماهه در شش ماه اول یک کتاب و درسه ماه بعدی در هرماه یک کتاب دیگر برایشان تدریس می‌گردد. کتاب‌های درسی این برنامه آموزشی از سوی معینیت سواد حیاتی وزارت معارف در اختیار اداره قرارگرفته است و دو تن استاد از سوی خود اداره مقررشده‌اند تا این برنامه را پیش ببرند.

آقای موسوی بیان داشت: در این برنامه تعداد 35 تن از کارمندان خدماتی اداره حضور خواهند داشت و در ختم این برنامه از طرف معینیت سواد حیاتی و سوادآموزی وزارت معارف برایشان تقدیرنامه اهدا خواهد شد.