رییس اداره عالی بررسی به تمام کارکنان این اداره دستور داد تا در کنار فراگیری سایر برنامه‌ها آموزشی به هدف ارتقای ظرفیت حداقل روز یک ساعت نیز به کتابخانه اداره رفته و به مطالعه بپردازند

پوهنوال دوکتورمحمد شریف شریفی رییس اداره عالی بررسی روز یکشنبه 24 سرطان سال 1397 خورشیدی دریک نشست خبری درتالا کنفرانس‌های مطبوعاتی اداره درحالی‌که معاونین و روسای اداره نیز حضور به هم رسانیده بودند؛ از تمام کارمندانی که در طول روز در داخل اداره هستند خواست تا با استفاده از فرصت به مطالعه بپردازند.

وی مطالعه را یکی از نیازمندی‌های انسان‌های امروز دانسته تأکید کرد: این مکلفیت ایمانی ما است که زمینه‌های رشد و ارتقای ظرفیت شما کارمندان  اداره را مساعد بسازیم تا شما، هم در بعد مسلکی وهم در بعد شخصیتی‌ تان از آگاهی مسائل امروزی، فهم و درک بیشتر بهره‌مند گردیده و درمجموع معرفتی را که کسب می‌کنید؛ باید در ارتقا سطح دانش مسلکی شما، نقش موثر ایفا نماید.

رییس اداره عالی بررسی بیان داشت: این اداره طی سال‌های گذشته تاکنون شماری زیادی از کارمندان خویش را در جهت فراگیری علوم در عرصه مسلکی شامل دانشگاه ها نموده و همچنان کورس های آموزشی را راه انداخته است که یک گام مؤثر پنداشته می‌شود؛ اما نباید تنها به رفتن دانشگاه و یا کورس های آموزشی اتکاء صورت گیرد، بلکه مطالعه و ترویج فرهنگ مطالعه یکی از میکانیزم های مؤثری است که شمارا درراه رسیدن به اوج موفقیت چه در عرصه کارهای رسمی روزمره و چه در بعد شخصیتی و بلند رفتن دانش تان کمک بسزای می‌نماید.

به گفته وی لازمه آموزش تغییرات مطلوبی است که در سلوک ورفتاریک فرد باید به وجود بیاید و اگر چنین سلوک و رفتاری به وجود نیاید هم وقت شما ضایع میشود وهم پولی را که اداره درین عرصه به مصرف می‌رساند به هدر خواهد رفت. این امر بالای شما الزام‌آور است که درس خود را به‌درستی بیاموزید و در عمل آن را به‌ درستی انجام دهید زیرا علم دانستن و هنر توانستن است.

دوکتورشریفی خاطرنشان ساخت: هرچند شما برای کار وماموریت مشخصی درینجا استخدام‌شده‌اید؛ اما اگر خواسته باشید در لابه‌لای انجام کارهای رسمی می‌توانید فرصتی را به خود اختصاص بدهید وازنعمت مطالعه برخوردار شوید.

وی از تمام روسای و آمرین بخش‌های اداره خواست تا روی یک برنامه منظم مطابق به تقسیم اوقات، کارمندان خود را به کتابخانه معرفی کنند و از مسئولان کتابخانه نیز خواست تا لیست‌های کمپیوتری را درین زمینه ترتیب و نام، وظیفه، بخش مربوطه، وقت آمدورفت، مدت‌زمان مطالعه و عنوان کتابی که مطالعه می‌کنند را تنظیم و ماه یک‌بار به مقام رهبری اداره گزارش دهند.

متعاقباً سید محمدمهدی حسینی معاون مسلکی و مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی واداری، اداره عالی بررسی نیز روی اهمیت و سودمند بودن ابعاد مختلف مطالعه صحبت کرده گفتند که دوام این برنامه‌ها یکی از راه‌های موفقیت در آینده برای کارمندان می‌باشد.

قابل‌ذکر است که کتابخانه اداره عالی بررسی که حدود دوازده هزار (12000) عنوان کتاب‌های مختلف مسلکی، غیر مسلکی، ادبی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، در آن موجود می‌باشد یکی از کتابخانه‌ها کم‌ نظیر و مجهز در سطح ادارات و نهادهای دولتی کشور بود ه و یکی از دست آوردهای مهم اداره عالی بررسی در طی بیشتر از یک و نیم دهه گذشته به‌ نیز حساب می‌آید.