ارائه معلومات از نوعیت سیستم الکترونیکی تفتیش به مسئولان ریاست حکومتداری الکترونیکی وزارت مخابرات وتکنالوژِی معلوماتی

نوید ‌الله امان مسئول بخش تکنالوژی معلوماتی(IT) اداره عالی بررسی روز سه‌شنبه 26 سرطان 1397 خورشیدی، نوعیت پروگرام سیستم تکنالوژی معلوماتی (IT) اداره را با جزئیات به مسئولان و کارمندان ریاست حکومتداری الکترونیکی وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی در مقر آن وزارت ارائه کرد.

آقای امان گفت: هدف این برنامه، الکترونیکی سازی روند تفتیش است که شامل چهار مرحله می‌باشد. به گفته وی اداره عالی بررسی این برنامه را با وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی به خاطری شریک می‌سازد که این وزارت یگانه وزارتی است که درقمست پالیسی دولت در الکترونیکی سازی و دیجیتل سازی ادارات کارمی‌کند و به این اساس اداره عالی بررسی می‌خواهد دیدگاه و نظریات وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی را در مورد اطلاعات جمع‌ آوری ‌شده و نیازمندی‌های این نهاد؛ حمایت و تقویت کند.

مسئول بخش تکنالوژی معلوماتی اداره عالی بررسی بیان داشت: سیستم‌های را که وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی طرح و توسعه داده است شامل منابع بشری، تدارکات و بخش‌ های مالی می‌باشد که در تمام ادارات افغانستان قابل تطبیق بوده می‌تواند؛ اما سیستم بخش تفتیش، یک بعد دیگری دارد که شامل این روند نمی‌شود و اداره عالی بررسی می‌خواهد درصورتی‌که امکان داشته باشد، حکومت افغانستان یک سیستم جدید را فراهم کند تا این اداره بتواند روند کاری تفتیش را که قبلاً به‌طور سنتی پیش برده می‌شد، حال مانند کشورهای پیشرفته به‌صورت مدرن؛ از آن استفاده نمایند.

عبدالمجیب مهمند رییس حکومتداری الکترونیکی وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی گفت: وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی نیز یک سیستم بنام GRP یا (الکترونیکی نمودن پروسه‌های کاری دولتی در عرصه‌های مختلف) را برای تمام وزارت ها و ادارات  ایجاد کرده است که از موضوعات مالی تا تدارکات، منابع بشری، پلان و حتی تمام  پروسیجرها در آن شامل هستند؛ اما این زمان و فرصت مناسب است که باید مسئولان مربوطه اداره عالی بررسی و این وزارت باهم بنشینیم و روی هردوی گزینه (طرح سیستم اداره عالی بررسی و سیستمی را که وزارت مخابرات ایجاد کرده است) مشترکن کار صورت بگیرد و هرکدام این سیستم که نتیجه مطلوب داشت؛ مورداستفاده قرار گیرد.

آقای مهمند بیان داشت: ایجاد سیستم تکنالوژی یا حکومت داری الکترونیکی در زندگی مردم افغانستان یک گام نیک است و درتمام ادارات تغییرات مثبت رونما می‌گردد و برای مردم سهولت کاری به میان می‌آید، درصورتی‌که اوضاع امنیتی و سیاسی افغانستان بهبود پیدا کند این کشور یکی از کشورهای خواهد بود که بهترین سیستم الکترونیکی را در میان سایر کشورها داشت.

مفاد سیستم الکترونکی این است که تمام اسناد و مدارک، شامل سیستم می‌شود و به زودترین وقت می‌شود به آن دسترسی پیدا کرد، این سیستم سه اصل یعنی شفافیت، سرعت و کیفیت را به میان می آورد، به‌طور مثال: اگر یک مسئله مورد تفتیش قرار بگیرد و اسناد آن داخل سیستم باشد هرزمانیکه خواسته باشیم بدون تغییر و دست برد، دراختیارما قرارگرفته می‌تواند وهم زمان ازمسئولان تا مردم و حتی رییس‌ جمهور هم می‌تواند به آن دسترسی داشته باشد.

رییس حکومتداری الکترونیکی وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی خاطرنشان ساخت: فواید دیگر این سیستم این است که سرعت کاری را به وجود می‌آورد؛ طور مثال در حال حاضر پروسیجر کار یک شخص در ادارات دولتی به چندین ما ه و حتی سال کشانیده می‌شود؛ اما درصورتی‌که ایجاد سیستم الکترونیکی این فاصله به یک هفته کاهش خواهد یافت که خود متضمن نزدیک شدن و تأمین رابطه مستقیم میان دولت و مردم می‌باشد.

از سوی هم باگذشت زمان در کیفیت اسناد کدام تغییری رونما نمی‌گردد و مانند اسناد ورقی کهنه و فرسوده نگردیده و از هدر رفتن اوقات مردم به دنبال واسطه و واسطه سالاری نیز جلوگیری می‌کند.