افتتاح کورس آموزشی تفتیش تدارکات در اداره عالی بررسی

درنتیجه سعی وتلاش اداره عالی بررسی به هدف ارتقای ظرفیت کارمندان ومطابق به پلان آموزشی آمریت ارتقای ظرفیت منابع بشری، روز شنبه ششم اسد سال 1397 خورشیدی اولین برنامه آموزشی تفتیش تدارکات، توسط مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی و اداری و رییس انیستیتیوت بانکداری ومالی افغانستان افتتاح گردید.

 معاون مالی واداری اداره عالی بررسی گفت: این اداره به هدف ارتقای مؤثر و دوامدار و با کیفیت، ظرفیت کاری وتخصصی کارمندان،سال گذشته با همکاری انستیتیوت مالی وبانکداری افغانستان برنامه‌ های آموزشی را پیش بردیم و بعد از ارزیابی و نتیجه کار این اداره را مؤثر یافتیم ومطمین شدیم که این نهاد می‌تواند مطابق به خواست اداره عالی بررسی برنامه‌ های آموزشی کارمندان ما را پیش ببرد. این برنامه آموزشی ارتقای ظرفیت به بخش تفتیش تدارکات اختصاص‌ یافته است و کارمندان ما توسط استادان این انستیتیوت تدریس میگردد.

آقای شیرزاد از مشمولین این برنامه آموزشی خواست که این دوره‌های آموزشی هارا دست‌کم نگیرید ودرعملی ساختن آن تلاش و دقت کامل داشته تا دراجرای کارهای مربوطه در اداره موثر واقع شوید.

لطف الحق نوری پسرلی رییس انستیتیوت بانکداری و مالی افغانستان، تفتیش را یکی از ارکان مهم واساسی درجمع نهاد های دولتی عنوان نموده گفت: این تفتیش وبازرسی است که تعیین‌ کننده و تفکیک‌ کننده خوب از بد، می‌ باشد بنا انستیتیوت بانکداری ومالی افغانستان کوشش می‌کند تا درهمکاری مشترک با اداره عالی بررسی جهت موثریت کاری تجارب خویش را با کارمندان اداره عالی بررسی به‌ویژه در بخش تفتیش تدارکات شریک سازد.

وی بیان نمود:افغان‌ها دارای ظرفیت عالی هستند ومطمین هستیم که با این آموزش‌ ها ظرفیت علمی وکاری‌شان بالا خواهد رفت و تیم ما تعهد می‌سپارد که درهمکاری مشترک بااداره عالی بررسی ازنزدیک و با دقت کارکنیم و امید وار هستیم روزی برسد که یک افغانستان قانون‌مند داشته باشیم و به‌ ویژه قانون تفتیش تدارکات که درکار بازرسی از اهمیت ویژه‌ای برخورداراست.

قابل ‌ذکر است که دراین برنامه آموزشی که به مدت ده روز یعنی از 6 تا 17 اسد سال روان خورشیدی ادامه می‌یابد، آموزش‌های تفتیش تدارکات برای تعداد 18 تن از کارمندان تدارکات و مفتشین؛ شامل هستند و هزینه مالی این برنامه از سوی اداره عالی بررسی پرداخت می‌شود.