افتتاح کورس تفتیش تکنالوژی معلوماتی در تداوم برنامه ارتقای ظرفیت کارمندان در اداره عالی بررسی

   به سلسله برنامه های ارتقای ظرفیت کارمندان اداره عالی بررسی روز یکشنبه 4 سنبله 1397 کورس آموزشی تفتیش تکنالوژی معلوماتی (IT) برای تعداد از منسوبان اداره، توسط مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی واداری اداره عالی بررسی در تالار تدریسی اداره؛ افتتاح گردید.

معاون مالی واداری حین افتتاح این برنامه آموزشی گفت: امروز پروگرام تفتیش تکنالوژی معلوماتی افتتاح گردید و تفتیش (IT) نوعی از تفتیش است که طی سال‌های اخیر استفاده همگانی پیداکرده است و ما نیز خوشبختانه امسال در اداره عالی بررسی، یک آمریت را بنام آمریت تفتیش تکنالوژی معلوماتی ایجاد کردیم و در تشکیل ما منظور شده و زمانی که منظوری آن بیاید، این آمریت می‌تواند به‌صورت مستقل فعالیت‌هایش را منسجم پیش ببرد و ما آن زمان می‌توانیم تفتیش خاص ومستقل تکنالوژی معلوماتی را در نهادهای دولتی شروع کنیم.

آقای شیرزاد افزود: شما قبل از این نیز آموزش‌های را که در داخل و خارج از کشور در مورد تفتیش تکنالوژی معلوماتی به دست آورده‌اید و تجربه عملی هم درین زمینه‌دارید. امروز پروگرام جدید که از طرف انستیتیوت مالی و بانکداری افغانستان به شما تدریس می‌گردد یک فرصت دیگر را به شما می‌دهد که از نزدیک بتوانید موضوعات تفتیش تکنالوژی معلوماتی را بیاموزید و آنچه برای شما درین نوع آموزش‌ها مهم می‌باشد این است که شما بیشتر با استاد بحث و تبادل‌نظر نمایید تا شاخصه‌های مهم این تفتیش ، مفهوم، منظور آن، تفتیش تکنالوژی معلوماتی، نتیجه این تفتیش، دست آورد تفتیش تکنالوژی معلوماتی، چگونگی آغاز و انجام یافتن تفتیش تکنالوژی معلوماتی، اهداف عمده این تفتیش و چگونه به کار گیری تفتیش تکنالوژی معلوماتی در خارج از کشور را، جواب سؤال‌هایتان پیدا نموده و در مسلک تفتیش تکنالوژی معلوماتی، آگاهی لازم را کسب کنید تا اینکه هرگاه از طرف اداره به حیث تفتیش تکنالوژی معلوماتی به‌جای موظف می‌شوید در وظیفه خود مهارت کامل داشته باشید تا اهداف تعین شد ه را  به دست آورده بتوانید.

تفتیش تکنالوژی معلوماتی(IT) در اداره عالی بررسی که از طرف آمریت ارتقای ظرفیت وانکشاف منابع بشری ترتیب شده است توسط استادان انستیتیوت مالی و بانکداری افغانستان، درمدت ده روزکاری تدریس می‌گردد و تعداد 15 تن از منسوبان اداره عالی بررسی درآن آموزش داده می‌شوند.