به ادامه برنامه ارتقای ظرفیت کارمندان اداره عالی بررسی امروز کورس تفتیش تصدی‌ها و شرکت‌های دولتی در این اداره افتتاح گردید

ارتقای ظرفیت کارمندان در اداره عالی بررسی یکی از اولویت‌ های کاری دراین اداره می‌باشد که همواره رهبری اداره بر تداوم وتوسعه آن تأکید کرده است.با این ‌حال، امروز شنبه 24 سنبله 1397 خورشیدی کورس آموزشی تفتیش تصدی‌هاشرکت‌های دولتی، توسط محترم مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی واداری  اداره و مسئولان منابع بشری، در مقر اداره عالی بررسی افتتاح گردید.

معاون مالی و اداره حین افتتاح این کورس آموزشی گفت:درشرایط کنونی موضوع که بیشترتوجهی اداره عالی بررسی و حکومت به آن معطوف بوده و از ارزشمندی بسیاری برخوردار می‌باشد،تفتیش تصدی‌ها وشرکت‌های دولتی است.

وی افزود: تمام پلان‌های را که ما به دولت ارائه کردیم؛ اگر پلان مبارزه با فساد است و یا پلان استراتژی مبارزه با فساد و یا همچنان درپلان پنج‌ساله خود اداره، تفتیش تصدی‌ها و شرکت های دولتی شامل می‌باشد و بهبود وضعیت تفتیش در تصدی‌ها وموسسات؛برای اداره عالی بررسی خیلی مهم است.

آقای شیرزاد خاطر نشان کرد: درپلان امسال،دو پلان آموزشی که یکی آن خارجی و درکشورترکیه پلان شده است و دیگر آن‌یک سلسله آموزش ‌های داخلی می ‌باشد روی دست گرفته ‌شده است. همان گونه که شما درجریان هستید روند آموزش‌های داخلی را از طریق رقابت آزاد با انستیتیوت مالی وبانکداری افغانستان قرارداد کردیم که درحال حاضر این آموزش در بخش‌های مختلف ادامه داشته وبه‌صورت موفقانه به پیش می‌رود.

معاون مالی واداری گفت: به دلیل موجودیت چالش‌ها در تصدی‌ها و شرکت‌های دولتی، آموزش در مورد تفتیش تصدی‌ها و شرکت‌های دولتی برای اداره عالی بررسی خیلی ارزشمند و با اهمیت می ‌باشد و هنگامی‌که شما به حیث مفتش به تصدی‌ها و شرکت‌های دولتی می‌روید؛باید به‌صورت درست و اساسی ارزیابی صورت بگیرد.

وی از مفتشین مشمول این کورس آموزشی جداً تقاضا کرد تا درمورد یادگرفتن نحوه تفتیش تصدی‌ها و شرکت‌های دولتی با استاد تان بیشتر داخل مباحثه گردیده و نسبت به استادتان بیشتر سهم بگیرید و برتجارب چندین ساله ‌تان در کار تفتیش بیفزایید و درختم این کورس یک نتیجه ملموس به دست بیاورید وتنها هدف تان آمدن و رفتن و داشتن تصدیقنامه نباشد.

معاون مالی واداری  اداره عالی بررسی همچنان بیان کرد: قسمی که شما درجریان هستید اخیراً سیگار (بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان) گفته است که پروژه PFMR2 و برنامه پروموت یا توانمندسازی زنان درافغانستان ناکام بوده است و روزی نشود که درختم پروژه FSP بگویند که پروژه FSP هم که سه سال را در بر گرفت، یک پروژه ناکام بوده و کدام موفقیتی درپی نداشت.

مطیع الله حفیظی که از طرف انستیتیوت مالی وبانکداری افغانستان به حیث استاد،این برنامه آموزشی را پیش می ‌برد گفت:ماقبل از شروع این برنامه آموزشی، سطح تجارب کاری مفتشین را بررسی و مطابق به نیازمندی‌های شان، مواد درسی خود را تهیه نمودیم که در این دوره ده‌ روزه،نحوه بازرسی محاسبه، پیدا نمودن چالش‌ها درتصدی ها وشرکت‌های دولتی، بخش‌های مختلف محاسبه، اقسام شمارش وحسابداری را برایشان تدریس می‌نمایم.

در این برنامه تعداد 18 تن از مفتشین ریاست تفتیش تصدی‌ها وموسسات درمدت ده روز کاری یعنی از 24 سنبله الی 4 ماه میزان درین زمینه آموزش داده می‌شوند.