اخذ امتحان نهایی از اشتراک کنندگان برنامه آموزشی یک‌ماهه سرتاسری برای مفتشین اداره عالی بررسی

برنامۀ آموزشی یک‌ماهه سرتاسری برای مفتشین که به ادامه پالیسی اولویت در ارتقای ظرفیت کارمندان اداره عالی بررسی روز شنبه سوم قوس سال 1397 خورشیدی در تالار کنفرانس‌های مطبوعاتی این اداره آغاز گردیده بود روز چهارشنبه 27 قوس به پایان رسید.

پوهنوال دوکتور محمد شریف شریفی رئیس اداره عالی بررسی روز شنبه اول ما جدی، درحالیکه سید محمدمهدی حسینی معاون مسلکی و مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی واداری- ومسوولان بخش منابع بشری وی را همراهی می‌کردند، از صحن امتحان اشتراک کنندگان برنامه آموزشی یک‌ماهه؛ به‌دقت نظارت می‌کرد.

دکتورشریفی برای اشتراک کنندگان این آزمون که به دو گروه تقسیم‌شده بودند نخست نحوه پاسخگویی در پارچه حل پرسش‌ها را توضیح داده و برایشان آرزوی موفقیت کرد. وی همچنان گفت: امتحان گرفتن از شما مفتشین گرامی به معنای سنجش دانش عمومی شما نیست بلکه با گرفتن امتحان می‌خواهیم بدانیم که هریکی از اشتراک کنندگان درین روند برنامه آموزشی یک‌ماهه، چقدر دانش خود را بالا برده اند و یا چه مقدار ازین درس‌ها رابرداشت کرده‌اند.

برنامۀ آموزشی یک‌ماهه سرتاسری برای مفتشین همه‌ساله در ماه اخیر سال مالی به مدت یک ماه برگزار می‌گردد که در این مدت مفتشین این اداره از مرکز و زون‌ها در مقر اداره عالی بررسی دورهم جمع شده و جهت ارتقای ظرفیت علمی و عملی‌شان در بخش‌های مختلف تفتیش؛ تحت آموزش و تعلیم قرار می‌گیرند.

در گزارش‌های تعقیبی از روند آموزشی یک‌ماهه که از سوی آمریت اطلاعات و ارتباط عامه تهیه می‌گردید، اشتراک کنندگان، برگزاری این‌گونه برنامه هارا برای بلند رفتن سطح دانش‌های مسلکی‌شان بااهمیت خواندند و برای بهبودی آن پیشنهاد‌هایی سالم نیز ارائه کردند.

قابل‌ذکر است که در این برنامه حدود 213 تن از مفتشین که به تعداد 20 تن آنان مفتشین داخلی از دیگر ادارات می‌باشند، اشتراک نموده و بر اساس تقسیم اوقات در دو گروه درسی تنظیم و توسط آموزگاران مجرب و آموزش داده شدند.

بااین‌حال برنامه یک‌ماهه آموزشی یکی از فرصت‌های خوانده می شود که مفتشین با استفاده از آن می‌توانند، تجارب و مشکلاتی که در جریان یک سال گذشتۀ کاری با آن روبه‌رو شده‌اند را با این اداره در میان بگذارند تا با به‌کارگیری آموزه‌های جدید و معیاری، راه‌های بیرون رفت از این چالش‌ها؛ جستجو گردد.