رئیس اداره عالی بررسی در محفل اختتامیه برنامه آموزشی یک‌ماهه به‌صورت جدی ازمفتشین خواست که در امر مبارزه با فساد اداری خودشان نیز از فساد اداری دور کنند

پوهنوال دکتورمحمد شریف شریفی رئیس اداره عالی بررسی روز چهارشنبه 5 جدی سال 1397 خورشیدی که در محفل اختتامیه برنامه آموزشی یک‌ماهه مفتشین صحبت می‌کرد گفت: اداره عالی بررسی برای ارتقای ظرفیت شما مفتشین گرامی تلاش‌های خستگی‌ناپذیری انجام داد ه است؛ تا سطح دانش مسلکی شمارا بالا ببرد. او گفت: مسرت داریم که در پایان یک برنامه آموزشی یک‌ماهه که به هدف ارتقای ظرفیت شما تدویر گردیده بود دوباره در خدمت شما هستم. دکتورشریفی بیان نمود: هرچند این برنامه آموزشی یک‌ماهه، یک سمستر دانشگاهی نبود؛ اما یک تجربه میان شما و دوستانی بود که به هدف آموزش شما از بیرون آمده بودند. فضای که شما در آن درس را فراگرفتید، استادانی که شمارا آموزش داده و مضامینی را که درس خواندید یکسان بود؛ اما ازلحاظ روان‌شناسی تعلیمی تربیتی ممکن افراد درسطوخ مختلف ذهنی، با داشتن استعدادهای مختلف، برداشت‌های مختلفی از این برنامه آموزشی داشته باشند.

رئیس عمومی اداره گفت: این برنامه آموزشی یک‌ماهه با همه کاستی‌های که داشته است، هم ازلحاظ محتوا و هم ازلحاظ ساختاری، یک نوآوری و یک اقدام مفید توسط اداره بوده است که فکرمی‌کنم به وجود آوردن چنین فرصت‌های آموزشی در یگانه ادارهۀ که در افغانستان راه‌اندازی می‌شود؛ اداره عالی بررسی می‌باشد که به خاطر ارتقای ظرفیت‌های مسلکی، بلند بردن سطح دانش، تغییر در سلوک و رفتار و در زیر چتر اهداف این اداره در پایان هرسال مالی به مدت یک ماه برای کارمندانش تدویر می‌کند.

وی هم‌چنان افزود: شما مفتشین گرامی در مدت یک ماه به آموزش پرداختید تا نسبت به گذشته چیزهای را که یاد ندارید، فرابگیرید ودرامور محوله کاری‌تان آن را عملی کنید. آموزش و یادگرفتن ازلحاظ روانشناسی تعلیم وتربیه عبارت از ((پیدا کردن توان انجام دادن کاری است که درگذشته نمی‌توانستید آن را انجام بدهید)) تعریف‌شده است. بناء ما ضرورت داریم که با آموختن و استفاده از تجارب موفق دیگران، جنبه‌های تئوریک خود را همراه با جنبه‌های عملی آن؛ به کار ببریم. چنانچه همه شما می‌دانید که باگذشت هرروز علم درحال‌توسعه است و به خواست کسی توقف نمی‌کند و قانونمندی‌های که خداوند(ج) در طبیعت نهفته داشته است توسط همین علم و پیشرفت کشف می‌گردد. پس به این ملحوظ حیف خواهد بود که اگر ما به‌عنوان یک عضو جامعه بشری نتوانیم چیزی‌های را درخور توانمان به دست بیاوریم. انسان‌ها در هر حالت باید پویایی و تحرک داشته باشند ونباید به بهانه پیری، رفتن به تقاعد، مصروفیت و مسئولیت‌های خانوادگی؛ توقف بکینم و از آموختن سرباز بزنیم.

انسانی که مطالعه به‌خصوص در بخش مسلک خود نداشته باشد او انسان امروزی نیست، و انسانی نیست که به درد جامعه بخورد. اگر می‌خواهیم که عنصر فعال اجتماع باشیم ومصدرخدمت برای خود وهم نوعان خود به‌خصوص به مسلک خود شویم، تمرین کنیم، مشق و ممارست کنیم وازتجارب موفق دیگران استفاده نموده و آن را در عمل پیاده بسازیم. ما از شما نمیخواهیم که تمام چیزهایکه در اینجا یاد گرفتید در مراجع کاری‌تان عملی کنید؛ ولی کلیات موضوعات را که در طی تجارب متعدد آموختید؛ آن را می‌توانید عملی بسازید. رابطه بین تئوری و عمل در متون کلاسیک کشور ما، در میان دانشمندان، شعرا، علما و فیلسوف‌های ما بیشتر ازهر کشوری دیگری بوده و دانش فهمی را که به خاطر مهد و تمدن اسلام هم به کار گرفته‌شده است فقط در همین محدوده جغرافیایی این حوزه تمدنی می‌باشد.

رئیس اداره عالی بررسی گفت: قوانین، مقررات وطرزالعمل ها پیش روی‌تان موجود است و شما کارتان را به اسا آن وفق می‌دهید؛ اما در برخی موارد شما نمی‌توانید که نه قانون نه طرزالعمل و غیره شما را در قسمت قضاوتتان کمک کرد کرده نمی‌تواند. اینجاست که یک مدیریتی دیگری است که مدیریت اقتضایی میگویند. مدیریت اقتضایی یعنی ایجاب می‌کند که شما به همان شرایطی را که دارید و حالات و پدیده را وقتی تحلیل می‌کنید، نه آن را در لابه‌لای قانون پیدامی کنید نه در مقرره و نه در حالات دیگر؛ باز آن‌وقت است که فهم کلی شما، درایت و دانش شما نسبت به همان موضوع درگذشته شمارا وا‌می‌دارد که تا یک تصمیم علمی خوب‌تر بگیرید؛ اما چه وقت یک مدیریت موفق می‌داشته باشیم؟ مدیریت موفق آن است، شما وقتی‌که مطابق به پلان استراتیژی تان پلان رهنمودی‌تان را ترتیب می‌دهید و شما در مرجع می‌روید پلان رهنمودی وحتا بالاتر از پلان رهنمودی‌تان را تطبیق می‌کنید، آن‌یک مدیریت موفق است. یک مدیر، رئیس و وزیر موفق آن است که پلان استراتیژی اداره خودر ا در زیر چتر اهداف همان اداره در معیاد زمانی معیینه با صرف هزینۀ کوچک وازطریق بسیط نیروهای مادی و معنوی؛ کنترول، سازماندهی و پیگیری درمعیاد زمانی آن را عملی بسازد.

پوهنوال دکتورمحمد شریف شریفی رئیس اداره عالی بررسی، گفت آموزش یک فرایند است و عمل کردن خودش یک فرایند دیگر است و زمانی می‌توانند مفید و مؤثر باشند که همه؛ دانش ضروری آن را داشته باشیم. وقتی اگر در یک اداره و یا وزارت منسوبین بلندپایه آن به شما رهنمایی می‌کنند و اگر آنان از فهم، درایت و مدیریت لازم آگاهی نمی‌داشته باشند شما را به جایکه به راه راست هدایت کنند، مقلدانه شمارا به تاریکی‌ها سوق می‌دهند که متأسفانه در کشور ما در طی 17 سال گذشته چنین تقلیدهای بیجا و کورکورانه سبب شده است که مانتوانیم به اهداف والای دولتمان که همانا ایجاد رفا وا منیت به مردم افغانستان می‌باشد؛ موفق شویم.

دکتورشریفی هم‌چنان در ادامه سخنانش گفت: بین دو نهاد تفتیش داخلی و تفتیش خارجی بسیار مسائل مشترکی وجود دارد؛ اما من آگاهی دارم که مفتشین داخلی ما از آن جایگاه و حیثیت که در ادارات است برخوردار نیستند و مسئولان آن ادارات، احترام به کارشان قائل نیستند و تفتیش داخلی را مثل انگشت ششم فکرمی کنند که این کار برای آن نهادها بزرگ‌ترین عیب پنداشته می‌شود و بزرگ‌ترین اشتباهی را در حق مفتشین خود، مرتکب می‌شوند که از دید من این مسئله دو مفهوم را افاده می‌کند. اول اینکه مسئولین درجه اول آن نهادها بنا به دلایل مختلف که یا آلوده به فساد هستند نمی‌خواهند شفافیت در اداره شان بوجود بیاید و به اصطلاح از آب گل آلود ماهی مراد را می‌گیرند و دوم اینکه: دانش استفاده مؤثر از مفتش خود را ندارند ونمی فهمند که برای شفافیت دراداره خود، از مفتش خود چگونه استفاده کنند. بهرحال اطمینان داشته باشید که با گذشت هر روز و با تعمیم دیموکراسی درکشور ما، نقش تفتیش‌های داخلی هم برازنده می‌شود واین حالت موجوده ازبین خواهد رفت وشما بخوانید، بیاموزید و تجربه کمایی بکنید.

آقای شریفی از مفتشین اداره عالی بررسی و مفتشین ادارات دولتی که درین برنامه آموزشی یک‌ماهه شرکت کرده بوند، به صورت جدی خواست که خدا را حاضر وناظر ببینند ودر هرنهاد وادارۀ که مسوولیت دارند؛ با فساد وفساد پیشگان مبارزه کنید، فساد مرض خانمان سوز است وبه خاطر مردم رنجدیده این سرزمین، نگذارید او عناصر فاسدیکه به خاطر پر کردن جیب‌هایشان، به خاطر انتقال دادن پول‌ها از افغانستان به بانک‌های خارجی از سرمایه مردم ما استفاده می‌کنند؛ اجازه ندهید که به این کارشان ادامه دهند. واگر شرایط به گونه بود که هیچ کاری در این زمینه کرده نتوانستید، تلاش کنید خود را ازین مرض مزمن یعنی فساد نجات دهید ونگذارید که نفس‌هایتان آنقدر آلوده شود که شماراهم؛ زیرتاثیرخود قراردهد.

وی خاطر نشان ساخت: که درشرایط فعلی همه مسائل ما سیاسی شده است و وقتی که شما ادارات را بررسی می‌کنید باز هم میگویم که خداوند را حاضر وحضور ببینید و اسناد و مدارک که پیش روی‌تان است را ببیند، ومستند سازی‌تان بربنیاد چهره او فردی که در رأس نهاد قراردارد نباشد، قضاوتتان باید بربنیاد اسناد ومدارک موجود، قوانین ومقررات نافذ وترس ازخداوند(ج) باشد. وقتی که نتیجه قضاوتتان به هرجایکه برود باید به همین نتیجه خاتمه پیدا کند. خدا ناخواسته نشود که قضاوتتان براساس منافعی شخصی، قومی، سمتی، زبانی ویاهم به منافع بستگانتان، شما برخی از حقایق را کتمان و ناملایمات را برملا سازید.

دکتور شریفی یک بار دیگر ابراز امید واری کرد که این برنامه با همه کاستی‌ها وضعف های احتمالی که درآن موجود بوده، توانسته باشد در دانش، سلوک و رفتارهای مسلکی شما موثرواقع شده باشد و یکبار دیگر برای مفتشین که پس ازختم این برنامه آموزشی دوباره به هدف بازرسی به مراجع توظیف می‌شوند تاکید کرد که در راستای تحقق برنامه‌های عملی تفتیش تان، بی طرف بوده وعلاوه ازاینکه با این کارتان با فساد پیشگان مبارزه می‌کنید، خودتان نیز ازفساد اداری دوری کنید تا بتوانید با سربلندی خود واداره تان، برای مردم افغانستان اعتماد و باورمندی ایجاد کنید. درختم این محفل، برای فارغین برنامه آموزشی یک‌ماهه گواهی نامه نیز؛ توزیع گردید.