معرفی رئیس بررسی عواید از سوی معاون مالی و اداری

مجیب‌الرحمن شیرزاد، معاون مالی و اداری اداره عالی بررسی روز شنبه 13 دلو سال روان طی محفلی با حضورداشت رؤسا، آمرین و کارمندان این اداره لطف‌الله سادات را به عنوان رئیس بررسی عواید این اداره معرفی کرد.

برنامه با تلاوت آیاتی چند از کلام ‌الله مجید آغاز گردید و سپس مجیب‌الرحمن شیرزاد، معاون مالی و اداری اداره عالی بررسی به معرفی رئیس بررسی عواید این اداره پرداخت. وی اظهارنمود که براساس پالیسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان تمام بست‌های خالی بلند رتبه و پائین رتبه ادارات دولتی طی یک پروسه شفاف به رقابت گذاشته شده که در نتیجه؛ افراد بر اساس شایستگی و تجارب مسلکی‌شان مورد ارزیابی قرار گرفته و استخدام می‌شوند که آقای لطف‌الله سادات نیز با طی نمودن همین پروسه و براساس تجارب و دانشی که داشتند، توانستند به عنوان رئیس بررسی عواید در این اداره مقرر شوند.

در اخیر آقای شیرزاد، تقرر لطف‌الله سادات را به عنوان رئیس بررسی عواید این اداره یک گام نیک و مؤثر بیان کرده و از ایشان خواست تا در بلند بردن سطح کارایی این ریاست از هیچ سعی و تلاشی دریغ نورزند.

در ادامه لطف‌الله سادات، رئیس بررسی عواید با ابراز تشکری از مقام عالی ریاست جمهوری و رهبری اداره عالی بررسی پیرامون اخذ امتحان شفاف و عادلانه تشکری نموده و وعدۀ هرنوع همکاری را که در حد توان‌شان باشد با این اداره بیان نمودند.

معرفی محترم لطف‌الله سادات

لطف‌الله سادات تعلیمات ابتدایی و ثانوی خویش را در کشور پاکستان فرا گرفته و از رشتۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل به درجه لیسانس فارغ گردید. وی پس از اکمال درجه کارشناسی خویش جهت تحصیلات ماستری خویش به ایالات متحده امریکا سفر نموده و در رشتۀ حقوق بین‌الملل سند ماستری خویش را اخذ نموده‌است. قابل ذکر است که آقای سادات در بخش‌های مختلف در کشور‌های دیگر نیز برنامههای آموزشی را فرا گرفته‌است.

پس زمینۀ کاری محترم لطف‌الله سادات

آقای سادات پیش از این به حیث وکیل مدافع فعالیت داشته‌است. وی مدتی به حیث مشاور حقوقی در وزارت زراعت ایفای وظیفه نموده و سپس در ریاست عمومی عواید وزارت مالیه به حیث مشاور اجرای وظیفه نموده‌است که دست‌آورد‌های مهمی در زمینه دارد. پس از آن آقای سادات به حیث رئیس حل منازعات وزارت مالیه گماشته شد واخیراً به عنوان رئیس تخنیکی گمرکات آن وزارت کار نموده است که تجارب آقای سادات بیان‌گر فعالیت‌ها او در بخش‌های؛چون: مالی، حقوقی و  عواید به شکل عملی و اجرایی می‌باشد.