توضیح و شریک‌سازی فعالیت‌ها و دست‌آوردهای اداره عالی بررسی

محمد آصف احمدزوی، سخنگوی اداره عالی بررسی روز شنبه، 20 دلو سال 1397 هجری خورشیدی طی کنفرانس خبری که در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت برگزار شده بود، فعالیت‌ها و دست‌‎آوردهای این اداره را طی سال 1397با رسانه‌ها شریک نمود.

آقای احمدزوی پس از اشاره‌یی مختصر به  فعالیت‌های این اداره بیان داشت که اداره عالی بررسی به عنوان عالی‌ترین مرجع بررسی‌کنندۀ امور مالی و حسابی ادارات بودجوی تلاش کرده‌است؛ تا فعالیت‌های خود را به گونۀ مستقلانه و بی طرفانه انجام داده و گزارش‌های دقیق و موثق را در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار دهد.

براساس گفته‌های آقای احمدزوی اداره عالی بررسی در طول سال 1397 توانسته است که در (492) مرجع که شامل وزارت‌ها، ادارات مستقل، نمایندگی‌های سیاسی در خارج کشور، تصدی‌ها و موسسات و شاروالی‌ها می‌باشد، بررسی رعایت قوانین و مقررات را اجرا و نتایج آن را جهت تحقق و تطبیق در مرکز و ولایات به مراجع مربوط ارسال نماید.

وی علاوه نمود که بازرسی حساب قطعیه سال 1396 دولت نیز در میعاد معینه آن از سوی این اداره تکمیل و گزارش آن به مقام محترم ریاست‌جمهوری و شورای ملی ارایه شده‌است و هم‌چنان این اداره به تعداد (40) پروژۀ بانک جهانی به شمول صندوق کمکی برای بازسازی افغانستان (ARTF) را بازرسی کرده و گزارش نتایج بررسی آن را به بانک جهانی ارسال کرده‌است.

طبق گفته‌های سخنگوی اداره عالی بررسی، گزارش بررسی رعایت قوانین و مقررات مصارف سال مالی 1395 و هم‌چنان گزارش بررسی رعایت قوانین و مقررات عواید همین سال از سوی این اداره ترتیب و به مقام عالی ریاست جمهوری و شورای ملی فرستاده شده‌است که فارمت نهایی آن در سایت این اداره مود می‌باشد.

سخنگوی این اداره اضافه نمود: طبق یافته‌های اداره عالی بررسی مجموع دوسیه  احاله شده از سال‌های 1394 تا 1397تعداد (59) دوسیه بوده  که جمعاْ مبلغ (553) میلیون افغانی و مبلغ (2) میلیون دالر خساره به دولت تثبیت شده است  اما  به صورت مشخص درسال مالی 1397 تعداد (17) دوسیه سوء استفاده از دارائی عامه  که حاوی  مبلغ (80) میلیون افغانی می‌باشد جهت تحقیق به لوی سارنوالی ارسال شده است.

آقای احمدزوی بعد از ارائه و شریک‌سازی فعالیت‎ و دست‌آوردهای اداره، اشتراک مردم در روند بررسی را گام‌های مؤثر و مهم دانسته و بیان داشت که اداره عالی بررسی در سال مالی 1397 جهت مستحکم نمودن ارتباط مردم و حکومت و ایجاد اطمینان بین مردم میکانیزم مشارکت  شهروندان را در پروسۀ بررسی تصویب کرده است که بر اساس آن، نماینده‎‌گان جامعه مدنی و رسانه‌ها می‌توانند در پروسه بررسی دخیل شده و در پیاده‌سازی این میکانیزم ما را همراهی  و حمایت کنند.

 وی هم‌چنان تفاهم‌نامه اداره عالی بررسی با کشور سویدن را یکی از دست‌آوردهای مهم این اداره خوانده و گفت که اداره عالی بررسی به منظور تبادل تجارب در عرصه مسلکی تفتیش و تنظیم برنامه‌های آموزشی که سبب ارتقای ظرفیت بررسان و معیاری‌سازی اجراآت در بخش بررسی می‌شود، این تفاهم‌نامه را در سال مالی 1397 برای مدت 2 سال و هفت ماه امضا کرده‌است.

براساس گفته‌های آقای احمدزوی، اداره عالی بررسی در سال 1397 تعداد (11) برنامۀ آموزشی در داخل و تعداد (13) برنامۀ آموزشی در خارج از کشور را برگزار کرده است که به تعداد (221) تن در داخل و تعداد (56) تن در خارج از کشور به شکل دورانی مورد آموزش قرار گرفته است. هم‌چنان برنامۀ اختصاصی آموزشی یک‌ماهه  در عرصه تفتیش و امور مالی در ماه قوس سال 1397 برای بیشتر از 200 تن از بررسان اداره و مفتشین ادارات تفتیش داخلی تدویر یافت که به گفتۀ آقای احمدزوی تدویر چنین برنامه‌های آموزشی بررسان این اداره را در اجرای هر چه بهتر کار کمک کرده و زمینۀ موثرتر بررسی را برای این اداره مساعد ساخته است.

در اخیر آقای احمدزوی از حضور رسانه‌های ملی کشور تشکری کرده و از آنان خواست تا برای استحکام بیشتر روابط با این اداره و اطلاع رسانی دقیق این اداره را حمایت و همراهی کنند.