رئیس عمومی

DSC_78ssss0812 copy.jpgزندگینامه

پوهندوی دوکتور محمد شریف شریفی فرزند محمد یوسف در سال ١٣٣٥ در مرکز ولایت پنجشیر دیده به جهان گشود. دوره ابتدائی را در مکتب عاشقان و عارفان پایتخت کشور، در سال ١٣٤٧ به پایان رسانید.وی پس از آن، شامل لیسه انصاری گردید و در سال ١٣٥٢ از این لیسه فارغ شد.

دکتر شریفی دارای مدرک لسانس (BSc) ریاضی و فیزیک از دانشگاه تعلیم و تربیه میباشد و مدرک فوق لسانس (MSc) ریاضی را نیز از همین دانشگاه بدست آورده است.

پس از سالها آموزش و پژوهش، اخیراً مدرک دوکتورای (PhD)  آموزش و پرورش را از دانشگاه آموزگاری  دولتی  کشور تاجکستان اخذ کرد.

دکتر شـریفی متاهل و دارای پنج فرزند میباشد.

کارنامه:

دکتر شریفی پس از فراغت، مدت سه سال مشغول کار و پژوهش در وزارت معارف بود. وی در این مدت، در جنب مسوولیت‌های دیگر، به آسیب شناسی نظام معارف افغانستان، از جمله نصاب تدریسی همان وقت پرداخت.

پس از سه سال کار و تحقیق در وزارت معارف، به حیث استاد شامل دانشکده روشان گردید و به آموزش فیزیک پرداخت. او در این دوره، سعی ورزید تا دانش‌آموزان جوان کشور را با آخرین دست آوردهای علم فیزیک آشنا سازد و در راستای رسیدن به این هدف، دمی دست از قلم بر نداشت.

پس از تدریس در دانشگاه، دکتور شریفی به صف جهاد پیوست و بی درنگ،  قهرمان ملی،مسوولیت احیا، توسعه و رهبری معارف زون مرکز (ولایت های  پروان، کاپیسا، پنجشیر، بامیان و شمال کابل) را به وی سپرد.  پس از ایجاد نظام هدفمند و بر قراری مدیریت نوین در بخش معارف، وی قادر به جذب کمک‌های سخاوتمندانه‌ای نهاد‌های کمک کننده بین المللی شد. در دوران کاری اش به حیث ریس عمومی معارف زون مرکز، سالانه صد ها آموزگار را به سیمینار‌های ارتقاء ظرفیت در بخش‌های آموزش علوم طبیعی و روش تدریس نوین فرا میخواند.

پس از پیروزی مجاهدین و آغاز جنگ‌های تحمیلی، نشرات رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت تهدید مستقیم دشمن قرار گرفت. برای جلوگیری از قطع شدن نشرات دیداری، شنیداری و چاپی، رهبری دولت  تصمیم ایجاد یک پایگاه اطلاع رسانی بدیل را در ولایت پروان گرفت و مسوولیت عملی ساختن این طرح را به دکتر شریفی واگذار کرد. دکتور شریفی بزودی موفق به ایجاد رادیو تلویزیون بشارت در ولایت پروان شد. دکتر شریفی همچنان در عین زمان، به عنوان رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان ایفای وظیفه مینمود و ضمناً سر پرستی ولایت پروان را نیز عهده دار بوده است.  

بعد از ایجاد حکومت موقت در سال ١٣٨١ بحیث رئیس عمومی کنترول و تفتیش الی اکنون ایفای وظیفه مینماید. با تقرر موصوف در رأس اداره عالی تفتیش، این اداره در مسیر رشد و ترقی قرار گرفته و این دوره از درخشان ترین مراحل حیات انکشافی این اداره بشمار می رود. اداره عالی تفتیش به عنوان عالی ترین مرجع حسابداری در سطح کشور، از یک اداره حاشیه‌ای به متن نظام افغانستان آورده شد. از میان دست آوردهای این نهاد در ظرف سیزده سال گذشته تحت رهبری دکتور شریفی، میتوان مختصراْ به موارد ذیل اشاره کرد:

1- حصول استقلالیت اداره عالی تفتیش (قبلاْ مربوط اداره امور)،

2- طرح و تدوین قانون جدید اداره عالی تفتیش که متضمن استقلالیت اداره میباشد،

3- ایجاد کتابخانه مسلکی اداره،که در حد خود بی نظیر است،

4- اعمار تعمیر اختصاصی اداره برای بار نخست در تاریخ شست ساله آن،

5- ایجاد ریاست های ولایتی در ولایت های هرات، قندهار، ننگرهار و بلخ،

6- اعمار ساختمان های اختصاصی به ریاست ولایتی بلخ وتدارک زمین به سایر ریاستها،

7- گزارش دهی به شورای وزیران و شورای ملی،

8- پلان راهبردی و پالیسی اداره،

9- کمپیوتری شدن فعالیت همه ریاست ها و آمریت ها،

10- تدویر کورس های آموزشی مسلکی تفتیش به کمک پروژه های همکار،

11-  تأمین روابط بین المللی اداره با سازمان های جهانی تفتیش (ASOSAI  INTOSAIو ECOSAI) و عضویت در بورد رهبری ایکوسای،

12- تدوین لایحه کدری اداره،

13- تأسیس و نشر فصلنامه تفتیش،

14- ایجاد ریاست تفتیش داخلی،  مساعدت ها، شهر داری و عواید،

15- ایجاد آمریت تفتیش محیطی و عملکرد، ارتباط خارجه و تکنالوژی،

16- چاپ تعلیماتنامه تفتیش، رفتارنامه کارکنان و چاپ معیارهای تفتیش جهانی، رهنمود حساب قطعیه، تاریخچه اداره، تعلیما تنامه بازرسی سفارتها، تدارکات، تفتیش عملکرد، تفتیش رعایت قوانین، چاپ فرهنگ اصطلا حات فشرده مالی و  ایجاد مشاوریت حقوقی.

فعالیت‌ها و مشغله های فرعی:

دکترشریفی عضو کمیسیون عالی معارف افغانستان میباشد. او همچنان مولف سه کتاب در بخش فیزیک و کیهان شناسی بوده و مقالات زیادی از وی در جراید و روزنامه های ملی به‌چاپ رسیده است.

دکتر شریفی بر علاوه‌ای زبان‌های رسمی کشور، به زبان های انگلیسی و روسی نیز تکلم میکند و علاقمند ادبیات، تاریخ و شعر نیز مبیاشد.