معاون مسلکی

 

محمد مهدی حسینی، معاون مسلکی اداره عالی تفتیش

سید محمد مهدی حسینی، معاون مسلکی اداره عالی تفتیش؛ از ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور در اول حمل سال 1356 در یک خانواده مذهبی و روحانی به دنیا آمد. با توجه به جایگاه معنوی خانواده، پدر ایشان همراه فامیل برای تحصیل علوم دینی راهی حوزه علمیه نجف اشرف می گردد که بعد از چند سال اقامت، مهاجرین از آنجا به اجبار اخراج و مجبور به کشور ایران مهاجرت نماید. وی دروس ابتدائی و لیسه را در شهر مشهد کشور ایران با درجه خوب تکمیل نموده و در سال 1375 در کانکور سراسری اشتراک می نماید که در رشته مدیریت تجارتی که رشته مورد علاقه اش  بود، کامیاب و در دانشگاه فردوسی شامل می گردد. همزمان با تحصیل در دانشگاه در فعالیت های متنوع فرهنگی و آموزشی اشتراک و بعضا مدیریت می نماید. از جمله بحیث معلم در کانون های فرهنگی بعثت و هجرت، موسسه فرهنگی کوثر و بنیاد امین. ایشان همچنین در زمستان سال 1380 به دعوت UNDP به تهران رفته و در سمینار و ورکشاپ دو روزه که مقدمات پیشنهادات کنفرانس توکیو 2002 را فراهم می ساختند؛ اشتراک نموده که هیئتی از حکومت موقت افغانستان تحت ریاست سید مصطفی کاظمی وزیر تجارت وقت نیز در آن اشتراک داشتند. با سقوط رژیم طالبان و ایجاد فضای جدید در صحنه سیاسی کشور، سید محمد مهدی حسینی در سال 1381 به کشور خویش بازگشت و با توجه به تعهدی که به کشور مادری خود داشت، تلاش نمود تا زمینه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی خود را در داخل کشورفراهم سازد. بناء در همان ماههای اولیه در ثبت و راجستر و ایجاد دفتر بنیاد راه امین را در کنار کاکایشان بنا نهادند تا در تداوم فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در دوران مهاجرت، بستر اصلی را در کشور خود فراهم سازند. به حیث خبرنگار در پوشش دادن تحولات لویه جرگه اضطراری در خیمه لویه جرگه اشتراک نمود و در دیگر برنامه های ملی از جمله بنیان گزاری کمیسیون عالی سرمایه گذاری و اداره ایسا نیز فعالانه اشتراک داشتند. به علت درگذشت پدر، ایشان مجبور گردید تا بعد از شش ماه اقامت در کابل، دوباره به ایران بازگردد و دو سال دیگر را نیز در دیار مهاجرت سپری نماید. اما عشق و علاقه او به وطن، نتوانست او را ارام گذارد و در شروع سال 84 مجددا راهی افغانستان گردید و به مدت چهار ماهی در هرات به فعالیت های فرهنگی پرداخت و با سایر همفکران، تیم همگام با توسعه را پایه ریزی نمودند و همچنین با تعدادی از جوانان متخصص و تحصیلکرده سازمان متخصصان توسعه افغانستان را پایه گذاری نمودند. بعد از مدتی در پروژه ارتقای ظرفیت وزارت زنان به حیث مسئول مالی پروژه استخدام و شروع به فعالیت می نماید. در دلو سال 1384 وی از طریق رقابت آزاد با اشتراک در امتحان PRR به عنوان امر عمومی اپراتیفی ریاست عمومی تفتیش وزارت مالیه در بست اول برگزیده شد. از اولین اقدامات او تهیه منشور اخلاقی کارکنان وزارت مالیه بود که بعد از تصویب رهبری وزارت، چوکات گردیده و در تمامی دهلیزها و دفاتر کاری وزارت نصب گردید و کارکنان را اخلاقا به رعایت آن مکلف می نمود. در اواسط سال 1385، ایشان به صفت تیم لیدر پروژه اموزشی ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت مالیه در مالیزیا که برای 43 نفر دیزاین شده بود، انتخاب گردید. ایشان توانست با مدیریت عالی، تعامل و همکاری مناسب همراه کارمندان اشتراک کننده، دوره یکساله اموزشی در موضوعات مدیریت، امور مالی و انگلیسی را موفقانه به پایان برسانند و در برنامه ها و رقابت های تیمی که در کالج های مختلف تدویر می یافت, فعالانه شرکت نموده و در بسیاری از آن برنامه ها به دریافت جوایز نیز نایل گردند. در سال 1388 وی از طریق رقابت آزاد و برنامه MCP , توانست به حیث رئیس عمومی تفتیش و ارزیابی وزارت انرژی و آب کامیاب گردد. در مدت یک سال حضور ایشان در وزارت انرژی و آب سیستم تفتیش و تشکیل و ساختار ریاست را بهبود بخشید و ارتباط مناسب با USAID ایجاد نمود و بعضی برنامه های اموزشی تفتیش را در داخل و بیرون از اداره فراهم ساخت. همچنین ایشان توانست با تلاش مستمر برنامه دایمی آموزشی در بخش انگلیسیآ کمپیوتر و بخشهای تخنیکی نظارت و ارزیابی از پروژه ها را برای کارمندان در خود ریاست ایجاد نماید.

در دلو سال 1388 به پیشنهاد محترم دوکتور شریفی رئیس اداره عالی تفتیش و منظوری مقام ریاست جمهوری به حیث معاون مسلکی اداره عالی تفتیش مقرر گردید. از انجائیکه ایشان توجه خاصی به نهادینه ساختن امور مسلکی و یادگیری دایمی در برنامه های اموزشی داشتند، برای تربیت کدرهای شایسته و اصلاح سیستم تفتیش تلاش های جدی در کنار سایر اعضای هیئت رهبری مخصوصا رئیس اداره عالی تفتیش داشتند و همگام با ایشان برای تطبیق ریفورم و اشتراک فعال در مجالس بین المللی و ارایه تصویر مناسب از نظام تفتیش در افغانستان داشتند. علاوه بر نظارت و تطبیق فعالیت های جاری تفتیش, کمیسیون های تخصصی متناوبی در اداره تحت ریاست ایشان ایجاد شده که تیتروار نیز اشاره می گردد:

کمیسیون میتودولوژی تفتیش

بورد عالی تفتیش

کمیسیون برنامه های اموزشی اداره

کمیسیون انکشافی اداره

کمیسیون دیتابیس و ویب سایت اداره

سید محمد مهدی حسینی در کنار تخصص در امور مالی و مدیریت علاقه زیادی به هنر نقاشی و رسامی دارد. همچنین وی به ورزش های شنا و بدمینتون هم می پردازد.