بیوگرافی الحاج قاضی عبدالله آخند زاده؛ معاون مالی واداری اداره عالی تفتیش - اداره عالی تفتیش

بیوگرافی الحاج قاضی عبدالله آخند زاده؛ معاون مالی واداری اداره عالی تفتیش


الحاج قاضی عبدالله آخند زاده، فرزند شهید حبیب الله در سال 1334 هجری شمسی در ولسوالی چک وردک در دره گوده قریه عمر زایی دیده به جهان گشود. وی دوره ابتدایی را در زادگاهش، مکتب غازی گل احمد خان و هیمت خواند وسپس شامل مدرسه دینی ابوحنیفه (رحمه الله علیه)گردید که در سال 1355 آنرا نیز با موفقیت به پایان رساند.

وی پس از سپری نمودن امتحان کانکور موفق به راهیابی در دانشکده شرعیات در رشته فقه وقانون شد اما با روی کار آمدن کمونیستها در کشور، به دلیل فعالیت های اسلامی از سوی حکومت وقت با وجود اینکه 2 سال را در این دانشگاه تحصیل کرده بود، نتوانست به تحصیلات خویش ادامه داد و درسال 1357 دستگیر وبه زندان افتاد. الحاج آخند زاده پس از اعلان عفو عمومی  در سال 1358 از زندان پل چرخی آزادشد وی پس از رهایی از زندان به کشور پاکستان مهاجرت کرد و در شهر پیشاور به فعالیتهای اسلامی خویش ادامه داد. او در این زمان در کمیته تنظیم ودعوت جمعیت اسلامی نقش بارزی ایفا کرد.

علاقه بسیار الحاج‌ آخند زاده به تحصیل  او را برآن داشت تا تحصیلات عالی خویش را بار دیگر پی گیرد لذا شهادتنامه خویش را به "جامعه الاسلامیه بالمدینه المنوره"  در عربستان سعودی ارسال نمود که با پذیرش آنان زمینه تحصیلات عالی دوباره برای وی مساعد گردید. با این وصف او لیسانس خود را در رشته حقوق وقضا از این دانشگاه  معتبر به دست آورد.

الحاج آخند زاده بعد از سقوط دولت داکتر نجیب و پیروزی مجاهدین از سال 1364 تا 1371در دفاتر مجاهدین به حیث آمر و در تشکیل این حکومت، به عنوان مفتش نقش ایفا نمود. هم چنین الحاج قاضی عبدالله آخند زاده در سال 1372 به عنوان مدیر مسئول مجله جامعه الاسلامیه ارگان نشراتی وزارت حج و اوقاف که به زبان عربی منتشر می شد، برگزیده شد.یکسال بعد وی از وزارت حج واوقاف تبدیل وبه عنوان معاون اداری صدارت عظمی ایفای وظیفه نمود.

همزمان با به قدرت رسیدن رژیم طالبان الحاج آخندزاده به حیث رئیس کدر و پرسونل اداره امور و بعد از مدتی از ریاست کدر وپرسونل به ریاست مالی وپلان این اداره، عهده دار امور بوده است.

با ایجاد تحولات اخیر و روی کار آمدن حکومت انتقالی به ریاست محترم حامد کرزی رئیس جمهور،الحاج آخند زاده به عنوان معاون مالی واداری اداره کنترول وتفتیش تعیین شدکه تا حال در این وظیفه مشغول خدمت به وطن ومردم است.

لازم به یادآوری است الحاج قاضی عبدالله آخند زاده به زبانهای دری، پشتو وعربی تسلط کامل داشته والبته کورسهای مسلکی تخصصی بلند مدت وکوتاه مدت در زمینه های مدیریت رهبری، مهارتهای تفتیش واستندردهای بین المللی تفتیش در کشورهای مختلف همراه با اشتراک در سمینارها وهمایشهای تخصصی را  نیز گذرانده است.