تماس با ما

نور الرحمن ایزدیار 

رئیس دفتر مقام

نمبر تیلفون  +93202521510

آدرس الکترونیکی izedyar@sao.gov.af

 

فاضل آرام

آمر اطلاعات وارتباط عامه

نمبر تیلفون  93202521613+

آدرس الکترونیکی mf_aram@sao.gov.af

 

محمد بهروز امینی 

مدیر ویب سایت 

نمبر تیلفون  93202521607+

آدرس الکترونیکی m.behroz@sao.gov.af

 

 عبدالصمد حقیار

 مسئول مرجع اطلاع رسانی

شماره تماس : 0795342277

ایمیل آدرس: haqyarnazari22@gmail.com

 

ریاست بررسی ساحوی ولایت هرات

آدرس: ولایت هرات، واقع در مجتمع اداری ولایت، مقابل ریاست محترم کار امور اجتماعی

ایمیل آدرس: sorayarihimi23@yahoo.com

شماره تماس: ۹۳۷۹۳۷۴۵۸۹۸+

 

ریاست بررسی ساحوی ولایت بلخ

آدرس: مزار شریف، باغ حضور مقابل سارنوالی استیناف ولایت بلخ

ایمیل آدرس: northzonesao@gmail.com

شماره تماس: ۹۳۷۹۹۴۹۸۰۶۱+

 

ریاست بررسی ساحوی ولایت ننگرهار

آدرس: کوچه سید کیان، جوار برج برق 39 ناحیه چهارم شهر جلال آباد

ایمیل آدرس: akmal.ayoubi@yahoo.com

شماره تماس: ۹۳۷۷۵۸۹۸۸۸۱+

 

ریاست بررسی ساحوی ولایت کندهار

آدرس: شهر کندهار، شهرک عینو مینه

ایمیل آدرس: abdulzahir.zahir@yahoo.com

شماره تماس: ۹۳۷۹۵۷۰۴۰۴۹+