پیام رئیس عمومی اداره عالی تفتیش!

11 ماه 3 هفته پیش

اداره عالی تفتیش متعهد به عملی نمودن روند تحکیم نظام اسلامی به مردم مجاهد خویش است، انجام تفتیش های معیاری، مؤثر و با کیفیت یک اصل ضروری است، چون دین مقدس اسلام بر تحقیق و تفتیش که در نتیجه آن شفافیت و حسابدهی تقویت گردیده و راه را برای حکومت داری پاسخگو هموار می کند تاکید دارد. مفتشین باید هنگام تفتیش مسؤولیت ایمانی خویش را درک نمایند.

بااحترام

مولوی قدرت الله جمال رئیس عمومی اداره عالی تفتیش

تازه ترین خبربیشتر

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱/۹ - ۸:۵۱
Background image

جلسه اختتامیه هیئت موظف اداره عالی تفتیش در ناحیه شانزدهم شاروالی کابل تدویر یافت 

هیئت موظف اداره عالی تفتیش جهت بررسی ناحیه شانزدهم شهر کابل، جلسه اختتامیه تفتیش خویش را با اشتراک محترم مولوی محمد حسن موسی زی رئیس تفتیش شاروالی ها و اعضای هیئت تفتیش، از جانب مقابل. . .

شنبه ۱۴۰۲/۱/۵ - ۸:۴۵
Background image

هیئت اداره عالی تفتیش، جلسه اختتامیه تفتیش را در وزارت تحصیلات عالی دایر نمود 

هیئت موظف اداره عالی تفتیش که در رآس آن محترم مولوی محمد غازی جریر رئیس تفتیش سکتور دفاعی، امنیتی و مصئونیت اجتماعی، محترم عبدالاحد قیومی رئیس تفتیش سکتور معارف، صحت و فرهنگ، اعضای تیم. . .

شنبه ۱۴۰۲/۱/۵ - ۸:۲۰
Background image

جلسه اختتامیه هیئت موظف تفتیش در ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش افغانستان تدویر یافت 

پس از پایان روند بررسی در ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش افغانستان؛ هیئت موظف اداره عالی تفتیش جلسه اختتامیه تفتیش خویش را مورخ ۲۸ شعبان المعظم ۱۴۴۴ هجری قمری، با اشتراک محترم قاری حبیب. . .

اعلان کاریابیبست های دیگر

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۸ - ۹:۳۷
Background image

به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف امارت اسلامی افغانستان در نظر است تا یک بست قراردادی ذیل رابرای بار دوم به اعلان رقابت آزاد بسپاریم:

لایحه وظایف

معلومات کلی بست

شماره اعلان بست:

 

عنوان وظیفه:

متخصص ارشد تفتیش شرکتهای دولتی

بست:

NTA Grade C Step . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۹/۲۰ - ۱۰:۲۰

کابل

Background image

به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف امارت اسلامی افغانستان در نظر است تا یک بست ذیل را به اعلان رقابت آزاد بسپاریم:

لایحه وظایف بست­های خدمات ملکی

معلومات کلی بست

شماره اعلان بست:

 

عنوان وظیفه:

آمر طرح وتوسعه پالیسی ها

بست:

3

. . .

داوطلبی هاهمه داوطلبی ها

دوشنبه ۱۴۰۱/۸/۲ - ۱۱:۳۰

موضوع : نشر اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه وتدارک تیل مورد ضرورت ربع سوم وچهارم سال مالی

فورم شماره: P_02

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تأسی از فقره ۲ ماده ۴۳ قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، اداره عالی تفتیش در نظر دارد قرارداد پروژه
تهیه و تدارک تیل . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۷/۱۹ - ۱۱:۱۴

موضوع : نشر اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد پروژه قرطاسیه ورنگ باب مورد ضرورت سال مالی 1401

فورم شماره: P_02                                    اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

 

بدینوسیله به تأسی از فقره ۲ ماده ۴۳ قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، اداره عالی تفتیش در . . .

شنبه ۱۴۰۱/۵/۲۹ - ۱۰:۳۰

عنوان پروژه :تهیه وتدارک تیل مورد ضرورت ربع سوم و چهارم سال مالی 1401 اداره عالی تفتیش

اداره عالی تفتیش از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک تیل مورد ضرورت ربع سوم و چهارم سال مالی1401  اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را بصورت . . .

عکس ها و ویدیو هانمایش همه

جلسه افتتاحیه هیئت موظف اداره عالی تفتیش در اداره ملی محیط زیست برگزار گردید

جلسۀ افتتاحیه هیئت موظف اداره عالی تفتیش در ریاست پوهنتون کابل برگزار گردید

هیئت موظف اداره عالی تفتیش؛ جلسه افتتاحیه در ناحیه هشتم شاروالی کابل برگزار نمود

جلسه افتتاحیه هیئت موظف تفتیش در ناحیه سوم شاروالی کابل برگزار گردید

جلسه افتتاحیه هیئت موظف تفتیش در ناحیه سوم و سیزدهم شاروالی کابل برگزار گردید

ریاست دعوت و ارشاد اداره عالی تفتیش از سلسله دروس روزانۀ خویش از کارمندان این اداره امتحان اخذ نمود

اداره عالی تفتیش سیمینار یک روزۀآموزشی معیارهای بین المللی تفتیش داخلی و هماهنگی میان ریاست‌های تفتیش داخلی ادارات و اداره عالی تفتیش را دایر نمود

اداره عالی تفتیش سیمینار یک روزۀآموزشی معیارهای بین المللی تفتیش داخلی و هماهنگی میان ریاست‌های تفتیش داخلی ادارات و اداره عالی تفتیش را دایر نمود

جلسه هماهنگی و اختتامیه هیئت موظف تفتیش در لوی سارنوالی دایر گردید

هیئت موظف اداره عالی تفتیش جلسه اختتامیه خویش را در وزارت ارشاد حج اوقاف دایر نمود

هیئت موظف تفتیش در ناحیه چهارم شاروالی کابل جلسۀ اختتامیه تفتیش خویش را دایر نمود

هیئت موظف تفتیش در وزارت کار و امور اجتماعی جلسۀ اختتامیه خویش را دایر نمود