اعلان بست اول ریاست عمومی تفتیش مالی اداره عالی تفتیش

samema.sadat
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ - ۱۰:۲۸
sao

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

اداره عالی تفتیش یک بست رتبه اول ریاست عمومی تفتیش مالی خویش را از طریق رقابت آزاد (پروژه تغییر ) به اعلان رقابت آزاد سپرده است.

کاندیدان محترم می توانند، به لینک ذیل مراجعه و درخواست ارائه نمایند.

https://iarcsc.gov.af/fa/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%aa%db%8c%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-4/