برگزاری برنامه آموزشی برای تفتیش های داخلی در اداره عالی برسی

sao-af
دوشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۷ - ۲۰:۸
sao

امروز به تاریخ ۲۷ عقرب ۱۳۹۸ برنامه آموزشی با حضور معاون مسلکی و معاون مالی و اداری اداره عالی بررسی برای روسای تفتیش داخلی ادارات سکتور عامه پیش از چاشت در تالار یاد شده برگزار گردید. منظور از برگزاری این برنامه؛ تبادل افکار، تجارب و نظریات روسای تفتیش داخلی روی مقرره تفتیش های داخلی ادارات در سکتور عامه بوده که از آغاز تا انجام برنامه در مورد ابعاد مختلف و چگونگی نقش تفتیش های داخلی در ادارات عامه و روابط آن با اداره عالی بررسی به صورت انفرادی، کار های گروهی، پرسش و پاسخ؛ دنبال و نتایج آن با اشتراک کنندگان شریک گردید.

در آغاز فضل هادی فضل معاون مسلکی اداره با تشکری از حضور اشتراک کنندگان، پیرامون اهمیت مقرره تفتیش داخلی و نکات اساسی که باید با آن پرداخته شود اشاره نموده؛ گفت: هدف مجلس امروزی مرفوع نمودن مشکلات مقرره توسط روسای تفتیش داخلی میباشد که به حیث ذینفعان اصلی این مقرره از اهمیت خاص برخوردار بوده و منظور ثانوی آن تبادل افکار جامع روی استقلالیت و ارتقای ظرفیت تفتیش های داخلی می‌باشد تا بتوانند وظیفه مهم مبارزه با فساد را در ادارات سکتور عامه انجام داده و استقلالیت سازمانی، ساحه کاری این ادارات در مقرره باید وضاحت پیدا نماید. استقلالیت کاری و ارتقای ظرفیت مسلکی تفتیش های داخلی برای اداره عالی بررسی در جهت اطمینان بخشی اجراات ادارات خود ایشان ازاهمیت خاص برخوردار میباشد.

 در ادامه معاون مالی و اداری در مورد رابطه تفتیش داخلی با اداره عالی بررسی؛ گفت: تا زمانی که ما تفکیک دقیق از تفتیش داخلی و خارجی نداشته باشیم و مرز های دقیق کاری بین دو اداره در ابهام قرار داشته باشد به عوض تفاهم؛ سوی تفاهم را به وجود میاورد. ایشان گفتند ؛ که معیار های IIA رابطه بین این دو نهاد را مشخص نموده که در روشنی آن میتوان مقرره تفتیش داخلی را تدوین نمود تا تداخل وظیفوی بین اداره عالی بررسی و تفتیش های داخلی از میان برداشته شود که تامین هماهنگی بین این دو نهاد یکی از تاکیدات IIA میباشد.

 سپس ریس تفتیش داخلی اداره عالی بررسی گفت: تعدیل روی مقرره به اساس مصوبه سال ۱۳۹۸ شورای وزیران بوده که دعوت امروزی برای تفتیش های داخلی به همین منظور بوده تا در غنامندی طرح مقرره ؛اداره عالی بررسی نقشی را ایفا نموده باشد. بخش دیگر برنامه کار گروهی بود که روسای تفتیش داخلی در میز های کاری تقسیم و بحث جامع روی موضوع نموده نتایج خویش را هر کدام به اشتراک کننده گان ارایه نمودند.

در پایان آقای فضل به عنوان جمعبندی برای اشتراک کنندگان؛ گفت: تبادل تجارب و افکار امروزی نشان داد که نظریات خوبی بخاطر تشریک مساعی مشترک وجود دارد که بتواند در غنامندی مقرره، ما و شما را همکاری نموده که به همین مناسبت روسای تفتیش داخلی دعوت گردید تا با هم به حیث حافظ منافع عامه قاعده جامع و راهگشایی را در آینده به وزارت عدلیه و شورای وزیران پیشکش نماییم.

این در حالی است که برنامه آموزشی برای تفتیش داخلی آدارات در سکتور عامه به مدت ۲ روز دیگر در تالار اداره عالی بررسی ادامه نماید.

 

تازه ترین اخبار

پنجشنبه ۱۳۹۸/۸/۳۰ - ۶:۵۸
Background image

برنامه آموزشی سه روزه برای تفتیش داخلی ادارات سکتور عامه با توزیع گواهی نامه پایان یافت

برنامه آموزشی سه روزه که از جانب اداره عالی بررسی در تالار کنفرانس های اداره برای تفتیش داخلی ادارات در سکتور . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۹ - ۱۰:۱۰
Background image

سومین جلسه کمیته رسیدگی به امور مشارکت شهروندان بر گزار گردید

سومین جلسه کمیته رسیدگی به امور مشارکت شهروندان به ریاست محترم فضل هادی فضل معاون مسلکی اداره عالی بررسی . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۷ - ۲۰:۸
Background image

برگزاری برنامه آموزشی برای تفتیش های داخلی در اداره عالی برسی

امروز به تاریخ ۲۷ عقرب ۱۳۹۸ برنامه آموزشی با حضور معاون مسلکی و معاون مالی و اداری اداره عالی بررسی برای . . .

BACK TO NEWS