به اعلان سپاری فورم درخواست نرخگیری برای تدارک سرورها و وسایل تکنالوژی معلوماتی مورد ضرورت اداره عالی بررسی

sao-af

Publish Date

Closing Date

اداره عالی بررسی جمهوری اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل می‌آورد تا در پروسه داوطلبی  سرورها و وسایل تکنالوژی معلوماتی اشتراک نموده و فورمه RFQ یا درخواست نرخگیری رابه صورت سافت کاپی از لینک ذیل دانلود نمایند.

فورم نرخگیری سرورها و وسایل تکنالوژی معلوماتی یا RFQ