تدارک تکت های طیاره

sao-af

Publish Date

Closing Date

Location Kabul

اداره عالی بررسی به منظور ایجاد سهولت در روند تهیه و بوکینگ تکت های طیاره و دریافت مناسبترین قیمت، در نظردارد تا موافقتنامه تکتهای طیاره مورد ضرورت داخلی و خارجی خویش را با چندین تراول اجنسی ها و یا تکت فروشیها به امضا برساند، بناءً از تمام داوطلبین که دارای شرایط و معیار های ذیل باشد:

  1.   ارائه جواز فعالیت معتبر
  2. حد اقل 5 سال تجربه کاری در بخش مربوطه داشته باشد. 
  3. مجموع معاملات سالانه در یکی از پنج سال اخیر به ارزش (1,600,000) افغانی باشد
  4.  داوطلب دارای دفتر و ادرس مشخص در کابل باشد
  5.   داوطلب اسناد و مدارک را ارائه نماید که ثابت کننده داشتن روابط با سایر خطوط هوائی مشهور داخلی و خارجی باشد . 

 تقاضا به عمل می آید تا در خواست ابراز علاقه مندی خویش را بطور سربسته الی تاریخ 13/3/1398 ساعت 10 بجه قبل از ظهر به اداره عالی بررسی  واقع سرک چهاردهی مقابل قصر  دارالامان، جوار کمیسیون مستقل حقوق بشر تسلیم نماید و همچنین آفر گشایی در همین تاریخ و مکان دایر میگردد.