جلسه ادارۀ عالی تفتیش با وزارت احیا و انکشاف دهات در رابطه بر تطبیق یافته‌ها و سفارش‌های تفتیش تدویر یافت

samema.sadat
یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۳ - ۱۱:۰
sao

ادارۀ عالی تفتیش به ادامه نشست‌هایش با سایر ادارات دولتی اینک مؤرخ 13 سرطان 1400 خورشیدی،

جلسه‌ای را با معراج الدین شمس، معین مالی و اداری، ریس تفتیش داخلی و ریس مالی و اداری وزارت‌ احیا و انکشاف دهات پیرامون تطبیق یافته‌ها وسفارش‌های تفتیش در مقر آن وزارت برگزارکرد.

sao

نخست محترم عبدالمحمد تره کی رئیس پیگیری یافته‌های تفتیش و گزارش‌دهی ادارۀ عالی تفتیش در مورد اهمیت تطبیق سفارش‌های تفتیش و چگونگی مکلفیت‌های مراجع تطبیق کننده سفارش‌ها صحبت نمودند. در ادامه آقای شمس پیرامون چگونگی تطبیق‌یافته‌های تفتیش و فیصدی تطبیق سفارش‌ها به رویت اسناد، معلومات ارایه نموده و همچنان در مورد چالش‌های موجود سد راه تطبیق ‌یافته‌ها در آن وزارت صحبت کردند. در پایان جلسه مسؤولین وزارت تعهد نمودند که از هر نوع همکاری در راستای تطبیق یافته‌های تفتیش دریغ نورزند.

تازه ترین اخبار

یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۳ - ۴:۲۰
Background image

گزارش تفتیش برای شهروندان؛

2. اسد. 1400

گزارش تفتیش خدمات تسخین مرکز گرمی مکروریان‌ها در شهر کابل نشر گردید.

بر اساس شکایات متعدد اهالی مکروریان‌ها و مشتریان خدمات تسخین مرکز گرمی‌ها‌ از ریاست تدویر حفظ و. . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۷ - ۱۰:۹
Background image

رئیس تکنالوژی معلوماتی و رئیس تفتیش پروژه های عامه ادارۀ عالی تفتیش معرفی شد

27 . سرطان. 1400

محترم شیرزاد زاهد به حیث رئیس تکنالوژی معلوماتی و محترم دیپلوم انجینیر نوید احمد عزام به حیث رئیس تفتیش پروژه‌های عامه ادارۀ عالی تفتیش بعد از سپری نمودن موفقانۀ پروسه. . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۷ - ۴:۹
Background image

گزارش تفتیش برای شهروندان؛

گزارش تفتیش رعایت قوانین و مقررات شاروالی‌ها نشر گردید

24. سرطان. 1400

تفتیش رعایت قوانین و مقررات ادارۀ عالی تفتیش بر اساس پلان بازرسی سال مالی ۱۳۹۹خورشیدی، فعالیت‌ها و اجراآت سال‌. . .

BACK TO NEWS