کار آموز

sao-af
Mon, Jul 08 2019 5:27 AM
SAO Jobs

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

معلومات کلی پست
عنوان وظیفه: کار آموز
وزارت یا اداره: اداره عالی بررسی
موقعیت بست: ولایت (  کابل  )
بخش مربوطه ریاست های مربوط
تعداد بست: 20
گزارشده به: ریاست مربوطه و آمریت ارتقای ظرفیت
گزارش­گیر از: ندارد
مدت قرارداد 6 ماه (روز مکمل)

هدف وظیفه: مساعد سازی زمینه کارعملی برای محصلین (ACCA, FIA) در جهت ارتقای ظرفیت کاری ایشان و همچنان جذب نیروی جوان، مستعد و مسلکی در مربوطات اداره عالی بررسی با در نظر داشت ضرورت های منابع بشری اداره.

مسئولیت های وظیفوی:

کارآموزان  اداره عالی بررسی  در جهت تحقق اهداف این برنامه مکلف به رعایت موارد ذیل میباشند .

 1. رعایت نظم و دسپلین کاری و وظیفوی.
 2. اطاعت پذیری از آمر مربوط.
 3. آموختن کوریکیولم تعیین شده توسط اداره و سپری نمودن امتحان در ختم کارآموزی.
 4. حفظ و نگهداشت اسرار کاری که در جریان کارآموزی حاصل می نماید. (در صورت تخطی، با متخلف برخورد اصولی صورت خواهد گرفت)
 5. انجام به موقع و معیاری وظایفی که در جریان کارآموزی از سوی بخش یا آمر مربوط محول می شود.
 6. احترام به همکاران و رعایت سلوک رفتاری اداره.
 7. پابندی به ضوابط حاضری و ارایه دلایل موجه  به آمریت ارتقای ظرفیت و آمر مستقیم در صورت غیابت از برنامه.
 8. جلوگیری از هرنوع مباحثات و فعالیت های سیاسی، قومی، نژادی و ... در حین انجام وظیفه در اداره عالی بررسی و یا ادارات تحت بررسی.
 9. تهیه گزارش ماهوار از فعالیت های انجام شده وارایه آن به بخش ارتقای ظرفیت با تاییدی بخش / آمر مربوط
 10. ارایه گزارش به  اداره عالی بررسی درصورت بروز هرنوع مشکل درپروسه آموزش.
 11. ارایه کاپی تذکره تابعیت و اسناد تحصیلی ذکر شده در معیارات استخدام کارآموز
 12. ارایه تضمین خط از حسن شهرت و سلوک فردی و فورم عدم مسوولیت جنایی که توسط اداره به ایشان سپرده میشود.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 1. کارآموز باید ۷ مضمون ( FIA) ویا ۵ مضمون ( ACCA) را موفقانه به پایان رسانیده باشد، یا لسانس در یکی از رشته های تجارت(B. Commerce) ، اداره تجارت (BBA) ، اقتصاد (BA Economics) ویا حقوق (Law) که حداقل سه مضمون (ACCA) را موفقانه تمام نموده باشند.
 2. به زبان انگلیسی تسلط کامل داشته و مهارت استفاده از برنامه های کمپیوتر را داشته باشند.
 3. کارمند برحال خدمات ملکی افغانستان نباشند
 4. سن کار آموز باید بین ۱۸ الی ۳۰ سال باشد

لطفاً هنگام ارسال سی وی های خویش، در قسمت مضمون ایمل، نام بست را مشخص نمایید.

در غیر آن درخواست شما در نظر گرفته نخواهد شد.

هیچ درخواستی بعد از ختم اعلان پذیرفته نمی شود.

 

آدرس الکترونیکی: sao.hr2017@gmail.com