اعلان یک بست رتبه هفتم دریور ریاست مالی و اداری

sao-af
شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۴ - ۹:۱۵
sao

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، در راستای اصلاح و ایجاد ادارۀ سالم به سلسلۀ نشر اعلانات کاریابی، به تعداد ( یک ) بست کمبود رتبه هفتم دریور ریاست مالی و اداری خویش را از تاریخ 4/11/ 1399 الی 14/ 11/ 1399 به مدت ده روز کاری، به اعلان رقابت آزاد می سپاریم.

متقاضیان محترمی که خواهان اشتراک در پروسۀ رقابت آزاد بست فوق الذکر هستند، می توانند به آدرس ادارۀ عالی تفتیش واقع افشار دارالامان جوار کمیسیون مستقل حقوق بشر مراجعه نموده و فورم کاریابی و لوایح وظایف بست اعلان شده را اخذ و بعد از خانه پری دقیق همراه با کاپی اسناد لازمه، دوباره به مدیریت عمومی استخدام ریاست منابع بشری این اداره تسلیم نمایند.

Documents

sao