اعلان 2 بست خالی اداره عالی تفتیش

samema.sadat
چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۶ - ۹:۲۸
sao

Publish Date

Closing Date

بمنظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، در راستای اصلاح و ایجاد ادارۀ سالم به سلسلۀ نشر اعلانات کاریابی، به تعداد ( 2 ) بست کمبود رتبه (7) خویش را مطابق جدول ذیل از تاریخ 5/5/ 1400 الی 17/ 5/ 1400 به مدت ده روز کاری، به اعلان رقابت آزاد می سپاریم:

شماره

عنوان وظیفه

ریاست/آمریت

بست

تعداد بست

لایحه وظایف

1

باغبان

ریاست مالی و اداری

7

1

باغبان

2

محافظ دروازه

 

ریاست مالی و ا داری

7

1

محافظ دروازه

 

متاقضیان محترمیکه خواهان اشتراک در پروسه رقابت آزاد بست فوق الذکرهستند، می توانند به سایت اداره عالی تفتیش (sao.gov.af) مراجعه نموده فورم کاریابی و لایحه وظایف بست فوق الذکر را دانلود و بعد از خانه پری دقیق به ایمیل آدرس (Sao.hr2020@gmail.com)  ارسال نمایند و یا هم به آمریت استخدام و انکشاف اداره ریاست منابع بشری این اداره، واقع افشار دارالامان جوار کمیسیون مستقل حقوق بشر، طوری فزیکی تسلیم نمایند.

فورم کاریابی اداره عالی تفتیش 

فورم رهنمود ثبت نام