جلسه کمیته رسیدگی به امور مشارکت شهروندان تدویر یافت

sao-af
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲ - ۷:۲۱
sao

نهمین جلسه کمیته رسیدگی به امور مشارکت شهروندان به روز چهار شنبه مورخ اول دلو 1399 خورشیدی تحت ریاست محترم سید بلال هاشمی، معاون در امور تفتیش عملکرد و تکنالوژی معلوماتی و رئیس کمیته رسیدگی به امور مشارکت شهروندان با اشتراک اعضای آن در تالار جلسات اداره عالی تفتیش تدویر یافت.

رئیس کمیته رسیدگی به امور مشارکت شهروندان به اعضای کمیته در ارتباط به ارزش و اهمیت تفتیش های مشارکتی، نقش و اشتراک نهادهای مدنی در تفتیش های مشارکتی و رسیدگی به شکایات و پیشنهادات شهروندان صحبت های مفصل را ایراد نمودند.

sao

مطابق آجندا گزارش از تطبیق فیصله های جلسه قبلی کمیته رسیدگی به امور مشارکت شهروندان ارایه گردید و متعاقباً اعضای کمیته در ارتباط به گزارش های تفتیش شکایات و پیشنهادات شهروندان جهت نهایی سازی و نشر آن و بحث روی شکایات دریافت شده و چگونگی رسیدگی به آنها پرداخته و اعضای جلسه نظریات و پیشنهادات خویش را در ارتباط به موضوعات متذکره ارایه و تصامیم لازم در زمینه اتخاذ گردید و به بخش های مربوطه هدایت داده شد، تا طبق فیصله های کمیته به اسرع وقت اجراات نمایند.

تازه ترین اخبار

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ - ۹:۶
Background image

گزارش تفتیش عواید برای شهروندان

شهروندان یک بخش مهم ذینفعان اداره عالی تفتیش را تشکیل می دهد، رهبری اداره عالی تفتیش اجراآت موثر و مفید را برای دسترسی شهروندان به اطلاعات و معلومات انجام داده است، که می توان، به دخیل. . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ - ۶:۴۵
Background image

رئیس جدید ریاست تفتیش سکتور معارف، صحت و فرهنگ اداره عالی تفتیش معرفی و به کار آغاز نمود

محترم عبدالاحد قیومی در بست رتبه دوم به‌حیث رئیس تفتیش سکتور معارف، صحت و فرهنگ که از طریق رقابت آزاد موفق به احراز این کرسی شده است، امروز یک‌شنبه مؤرخ دهم حوت ۱۳۹۹ خورشیدی، از سوی. . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۳ - ۴:۲۲
Background image

پیرامون تطبیق پالیسی منع آزار و اذیت زنان برای کارمندان اناث اداره عالی تفتیش معلومات ارایه شد

محترم بلقیس مهدی زاده، آمر جندر اداره عالی تفتیش پیرامون قانون منع خشونت علیه زنان در ادارات، حقوق و مکلفیت‌های آنان و نیز ایجاد کمیته منع آزار و اذیت زنان در اداره عالی تفتیش امروز یک. . .

BACK TO NEWS