زندگینامه معاون مسلکی

آقای فضل هادی فضل بیش‌تر از ۱۰ سال تجربۀ کاری و تخصصی در بخش تفتیش در ادارات مختلف دارد. وی به مدت چهار سال در پوهنتون امریکایی افغانستان (AUAF) در سمت ریاست تفتیش داخلی ایفای وظیفه نموده‌است. برعلاوه آقای فضل به حیث مشاور ارشد تفتیش با پروژۀ امانت (AMANAT) ادارۀ انکشافی بین‌المللی امریکا (USAID) و به‌عنوان متخصص ارشد تفتیش همراه با پروژۀ (PFMR-2) بانک جهانی نیز کار کرده‌است.

آقای فضل رئیس و بنیان‌گذار انستیتیوت مفتشین داخلی افغانستان که عضویت ( IIA Global ) را دارد، نیز بوده و به‌عنوان معاون ریاست تفتیش داخلی عزیزی بانک کار کرده است. نامبرده عضو کمیته بررسی در بانک‌های متعدد بوده و به حیث متخصص تفتیش در سایر ادارات غیر دولتی و غیر انتفاعی نیز وظیفه اجرا کرده‌‍است.

آقای فضل مدرک لیسانس خود را در بخش اقتصاد از پوهنتون کابل، سند ماستری خود را در بخش اداره و تجارت (MBA) از پوهنتون امریکایی افغانستان (AUA) به دست آورده‌است. علاوه بر آن وی تصدیق‌نامه مسلکی بررسی تقلب (Certified Fraud Examiner) را از انجمن مسلکی بررسان تقلب (Association of Certified Fraud Examiners) در سال ۲۰۱۸ از امریکا دریافت نموده‌است. نامبرده دارای عضویت انستیتیوت مفتشین داخلی (IIA) نیز می‌باشد.

آقای فضل بر علاوه داشتن تحصیلات عالی، آموزش‌های مسلکی و مدیریتی را در عرصه تشخیص و بررسی تقلب، تفتیش، مدیریت و حسابداری و سرمایه‌گذاری از مراجع مختلف فراگرفته است.

ایشان در کنار فعالیت‌های‌خویش در بخش‌های مسلکی، به‌عنوان مدرس تفتیش در عرصه ارائه برنامه‌های آموزشی و نهادینه ساختن مسلک تفتیش داخلی نیز نقش فعال داشته‌است.

آقای فضل اخیراً براساس فرمان مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به‌عنوان معاون مسلکی اداره عالی بررسی تقرر حاصل نموده است.