لیست واجدین شرایط بست های رتبه سوم و چهارم

اطلاعیه!

لیست واجدین شرایط مدیر عمومی خدمات


اطلاعیه!

به اطلاع آنعده کاندیدهای که در بست کار شناس کنترول کیفیت شارت لیست گردیده اند رسانیده می‌شود که امتحان آن روز یکشنبه مورخ 2/6/1399 ساعت یک بعد از ظهر در انستیتوت خدمات ملکی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی واقع سرک افشار - چهار راهی قمبر، برگزار می‌گردد.

 

محل برگزاری امتحان: سرک افشار - انستیتوت خدمات ملکی افغانستان

نوت: هنگام ورود به امتحان تذکره تابعیت خویش را همراه با خود داشته باشید

 

بست و عنوان وظیفه: کار شناس کنترول کیفیت

ریاست مربوطه: ریاست تفتیش  داخلی و اطمینان کیفیت

شماره

اسم

تخلص

ولد

تحصیلات و رشته

بست

1

امان الله

وزیری

پیرداد خان

لیسانس اداره تجارت

3

2

هلال

امان

عزت الله

لیسانس اداره تجارت

3

3

غلام محمد

معصوم

عبدالسلام

لیسانس اقتصاد

3

4

جاوید

ستوده

عبدالشکور

لیسانس اقتصاد

3

5

نظر خدا

اکبری

شیخ مداد

لیسانس اداره تجارت

3

6

وحید الله

ساحل

احمد قاسم

لیسانس اقتصاد

3

7

حمید الله

سروری

محمد سرور

لیسانس اقتصاد

3

8

محمد انیل

فقیری

محمد عظیم

لیسانس حقوق

3

9

عبدالرشید

کهزاد

محمد عزیز

لیسانس اقتصاد

3

10

فضل ولی

فضل

خان سعید

لیسانس اقتصاد

3

11

سمیع الله

مایار

عبدالصبور

لیسانس اقتصاد

3

 


 


اطلاعیه!

به اطلاع آنعده کاندیدهای که در بست کارشناس تحلیل گزارشات شارت لیست گردیده اند رسانیده می‌شود که امتحان آن روز یکشنبه مورخ 2/6/1399 ساعت یک بعد از ظهر در انستیتوت خدمات ملکی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی واقع سرک افشار - چهار راهی قمبر، برگزار می‌گردد.

 

محل برگزاری امتحان: سرک افشار - انستیتوت خدمات ملکی افغانستان

نوت: هنگام ورود به امتحان تذکره تابعیت خویش را همراه با خود داشته باشید

بست و عنوان وظیفه: کارشناس تحلیل گزارشات

ریاست مربوطه: ریاست تحلیل گزارشات تفتیش

شماره

اسم

تخلص

ولد

تحصیلات و رشته

بست

1

نبی الله

شفق

بهادر علی

لسانس اداره و پالیسی عامه

3

2

ذبیح الله

آریایی

زلمی

ماستر اقتصاد

3

3

محمد انیل

فقیری

محمد عظیم

لسانس حقوق وعلوم سیاسی

3

4

محمد ناصر

امرخیل

محمد نصیر

لسانس اداره تجارت

3

5

مرتضی

تابان

غلام حسن

ماستر مدیریت آموزشی

3

6

رفیع الله

رفیع

ناصرخان

لسانس اقتصاد

3

7

میرویس

احمدی

بازمحمد

لسانس اقتصاد

3

8

عبدالرشید

کهزاد

محمد عزیز

لسانس اقتصاد

3

9

سمیع الله

مایار

عبدالصبور

لسانس اقتصاد

3

10

محمد حسن

ظفر

داد علی

ماسترپالیسی عامه

3

11

خالد

لطیفی

لطف الرحمان

لسانس اقتصاد

3

12

عبیدالله

حفیظ

لنگرخان

لسانس حقوق علوم سیاسی

3

13

غلام محمد

معصوم

عبدالسلام

لسانس اقتصاد

3

14

شمس الرحمان

شمس

حکم خان

لسانس اقتصاد

3

15

اکرام الدین

فرهادی

عبدالحی

لسانس اقتصاد

3

 


 


اطلاعیه!

به اطلاع آنعده کاندیدهای که در بست مدیر عمومی تسهیل قراردادها شارت لیست گردیده اند رسانیده می‌شود که امتحان آن روز یکشنبه مورخ 2/6/1399 ساعت یک بعد از ظهر در انستیتوت خدمات ملکی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی واقع سرک افشار - چهار راهی قمبر، برگزار می‌گردد.

 

محل برگزاری امتحان: سرک افشار - انستیتوت خدمات ملکی افغانستان

نوت: هنگام ورود به امتحان تذکره تابعیت خویش را همراه با خود داشته باشید

بست و عنوان وظیفه: مدیر عمومی تسهیل قراردادها

ریاست مربوطه: آمریت تدارکات

شماره

اسم

تخلص

ولد

تحصیلات و رشته

بست

1

بشیر احمد

افضلی

عبدالکریم

لیسانس اقتصاد

4

2

عبدالفهیم

شریف زوی

عبدالکریم

لیسانس اداره ودیپلوماسی

4

3

عین الله

ساحل

میر غیاث

لیسانس اقتصاد

4

4

عصمت الله

پایور

نوروز علی

ماستر اقتصاد

4

5

سیدعبدالقادر

ناصری

سید حسن علی

لسانس اقتصاد

4

6

عنایت الله

رحیمی

رحیم خان

لیسانس منجمنت واداره

4

7

احمد

حکیمی

دوست محمد

لیسانس اقتصاد

4

8

قیس

اکبری

فضل احمد

لیسانس اداره وپالیسی عامه

4

9

عبدالمبین

دانش

عبدالمتین

لیسانس اداره وتجارت

4

10

محمد عظیم

حسنی

حسن رضا

لیسانس اقتصاد

4

11

رحمت الله

حیاتی

طاهر شاه

لیسانس اقتصاد

4

 

 


 


اطلاعیه!

به اطلاع آنعده کاندیدهای که در بست بررس شارت لیست گردیده اند رسانیده می‌شود که امتحان آن روز دوشنبه مورخ 3/5/1399 ساعت 9 صبح در انستیتوت خدمات ملکی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی واقع سرک افشار - چهار راهی قمبر، برگزار می‌گردد.

 

محل برگزاری امتحان: سرک افشار - انستیتوت خدمات ملکی افغانستان

نوت: هنگام ورود به امتحان تذکره تابعیت خویش را همراه با خود داشته باشید

بست و عنوان وظیفه: بررس

ریاست مربوطه: ریاست تفتیش عواید

شماره

اسم

تخلص

ولد

تحصیلات و رشته

بست

1

محمد مهدی

رحیمی

محمد رحیم

لیسانس اقتصاد

3

2

سمیع الله

مایار

عبدالصبور

لیسانس اقتصاد

3

3

عین الله

ساحل

میر غیاث

لیسانس اقتصاد

3

4

شفیع الله

حکیمی

عبدالحکیم

لیسانس اقتصاد

3

5

خان آقا

حیران

زلمی

لیسانس حقوق

3

6

سمیع الله

ذاکر

عبدالفتاح‍

لیسانس اقتصاد

3

7

داود

رامش

خادم حسین

لیسانس اقتصاد

3

8

محمد هاشم

پروانفر

‍‍‍‍‍‍‍‍نور احمد

لیسانس محاسبه

3

9

شمس الرحمن

شمس

حکم خان

لیسانس اقتصاد

3

10

عبیدالله

حفیظ

لنگر خان

لیسانس حقوق

3

11

محمد ایوب

قیومی

عبدالغفور

لیسانس اقتصاد

3

12

عبیدالله

عزیززاده

خان عزیز

لیسانس اداره و دیپلماسی

3

13

ذکرالله

امین

محمد امین

لیسانس اقتصاد

3

14

احمد مصطفی

حسن

محمد شفیع

لیسانس اداره تجارت

3

15

میر احمد

احمدی

محمد یوسف

لیسانس اقتصاد

3

16

محمد بلال

وزیری

محمد داود

ماستر روابط بین الملل

3

17

حامد ضیا‍‍

یوسفی ‍

محمد حسین

لیسانس اقتصاد

3

18

روح الله

حمیدی

فضل الرحیم

لیسانس اقتصاد

3

19

عبدالشکور

راسخ

عبدالصمد

لیسانس اقتصاد

3

20

سید امین

هاشمی

سید رحیم

لیسانس حقوق

3

21

بصیر احمد

رضایی

عبدالجلیل

لیسانس اقتصاد

3

22

محمد حسن

احمدی

محمد جان

لیسانس حقوق

3

23

امان الله

وزیری

پیرداد خان

لیسانس اداره تجارت

3

24

محمد هاشم

صفدری

بسم الله

لیسانس حقوق

3

25

صفیر آحمد

دانش

علی محمد

لیسانس اقتصاد

3

26

جاوید

ستوده

عبدالشکور

لیسانس اقتصاد

3

27

صفی الله

حمیدی

محمد اسلم

لیسانس اداره تجارت

3

28

احمد ظهور

حسین خیل

حاجی محمد میرا

لیسانس اداره تجارت

3

29

احمد مسیح

شجاعی

ظل محمد

لیسانس اقتصاد

3

30

حکمت الله

جلالزی

امین جان

لیسانس اداره تجارت

3

31

اسدالله

شینواری

عبیدالله

لیسانس حقوق

3

32

فرحت الله

سباوون

محمد طاهر

لیسانس اداره تجارت

3

33

نجیب الله

احمدی

حبیب الله

لیسانس اقتصاد

3

34

محمد هارون

صافی

همایون

ماستر اداره تجارت

3

35

نقیب الله

نایل

سید رحیم

لیسانس اقتصاد

3

36

محمد حسین

یاوری

غضنفر

لیسانس اقتصاد

3

37

سید الهام

سادات

میر خیرالدین

لیسانس اداره تجارت

3

38

لیلما

صدیقی

عبدلشکور

لیسانس اداره تجارت

3

39

شعیب

سلطانی

محمد سلیم

لیسانس اقتصاد

3

40

احمد صمیم

عمکی

اسلام الدین

لیسانس اقتصاد

3

41

میر احمد الدین

یوسفی

میربهاوالدین

لیسانس حقوق

3

42

محمد ناصر

امرخیل

محمد نصیر

لیسانس اداره تجارت

3

43

اکمل

ایوبی

محمد ایوب

لیسانس اقتصاد

3

44

میرویس

احمدی

باز محمد

لیسانس اقتصاد

3

45

همت الله

الکوزی

رحیم الله

لیسانس اقتصاد

3

 

 


 


اطلاعیه!

به اطلاع آنعده کاندیدهای که در بست بررس شارت لیست گردیده اند رسانیده می‌شود که امتحان آن روز دوشنبه مورخ 3/5/1399 ساعت یک بعد از ظهر در انستیتوت خدمات ملکی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی واقع سرک افشار - چهار راهی قمبر، برگزار می‌گردد.

 

محل برگزاری امتحان: سرک افشار - انستیتوت خدمات ملکی افغانستان

نوت: هنگام ورود به امتحان تذکره تابعیت خویش را همراه با خود داشته باشید

بست و عنوان وظیفه:بررس

ریاست مربوطه: ریاست تفتیش مساعدتهای خارجی

شماره

اسم

تخلص

ولد

تحصیلات و رشته

بست

1

وفی الله

شیرزی

غلام حضرت

لیسانس اقتصاد

3

2

عبدالباری

سادات

سید شیر آقا

ماستر حقوق عمومی

4

3

شفیع الله

حکیمی

عبدالحکیم

لیسانس منابع بشری

5

4

رحمان الدین

سردار

بهاوالدین

ماستر اقتصاد

6

5

سمیع الله

راشد

عبدالمحمود

لیسانس اقتصاد

7

6

صفی الله

حمیدی

محمد اسلم

لیسانس اقتصاد

8

7

احمد فرید

رشید

عبدالروف

لیسانس حقوق

9

8

ضیاء الرحمن

شمس

شمس الحق

لیسانس اقتصاد

10

9

اسحق

ترکان

ابراهیم

ماستر اقتصاد

11

10

عبدالرافع

عطایی

عطاء محمد

لیسانس اقتصاد

12

11

زبیر الله

احمدی

امان الله

لیسانس حقوق

13

12

فیض محمد

صدیقی

گل محمد

لیسانس اداره و تجارت

14

13

امان الله

وزیری

پیرداد خان

لیسانس اداره و تجارت

15

14

عبدالصبور

صبور

محمد لعل

لیسانس مالی

16

15

نیلوفر

وردک

عبدالجمیل

لیسانس اداره و دیپلوماسی

17

16

هدایت الله

رسولی

محمد رسول

لیسانس حقوق

18

17

میرویس

احمدی

باز محمد

لیسانس اقتصاد

19

18

روح الله

امیری

میر انجام

لیسانس اقتصاد

20

19

روح االله

موحد

عبدالوهاب

لیسانس اقتصاد

21

20

سید محمد

زاهد

شاه زمان

لیسانس اقتصاد

22

21

عبدالظهور

حمیدی

عبدالودد

لیسانس حقوق

23

22

محمد طاهر

احساس

محمد علی

لیسانس اقتصاد

24

23

حفیظ الله

مسعود

حاجی سیدخان

لیسانس اقتصاد

25

24

محمد عارف

الهام

محمد آصف

لیسانس اقتصاد

26

25

سمیع الله

مایار

عبدالصبور

لیسانس اقتصاد

27

26

حامد ضیا

یوسفی

محمد حسین

لیسانس اقتصاد

28

27

شمس الرحمن

شمس

حکم خان

لیسانس اقتصاد

29

28

محمد هاشم

صفدری

بسم الله

لیسانس حقوق

30

29

ولی محمد

الهام

خان محمد

لیسانس اقتصاد

31

30

جمشید

راقی

غلام محی الدین

لیسانس اقتصاد

32

31

حشمت الله

داور

عبدالخلیل

لیسانس حقوق

33

32

محمد باقر

جوادی

محمد جواد

لیسانس اقتصاد

34

33

خان آقا

حیران

زلمی

لیسانس حقوق

35

34

غلام محمد

معصوم

عبدالسلام

لیسانس  اقتصاد

36

35

عتیق الله

کریمی

کریم الله

لیسانس اقتصاد

37

36

فرهاد

شیبانی

احمد

لیسانس اقتصاد

38

37

محمد بلال

وزیری

محمد داود

ماستر روابط بین  الملل

39

38

محمد عمران

شینواری

سید عالم

لیسانس اقتصاد

40

39

مرتضی

عبدالرحیمزی

عسکر

لیسانس اقتصاد

41

40

عبدالجمیل

عالیمیار

محمد عالم

لیسانس اقتصاد

42

41

محمد حسن

احمدی

محمد جان

لیسانس حقوق

43

42

جاوید

ستوده

عبدالشکور

لیسانس اقتصاد

44

 


 


اطلاعیه!

به اطلاع آنعده کاندیدهای که در بست بررس عملکرد شارت لیست گردیده اند رسانیده می‌شود که امتحان آن روز سه شنبه مورخ 4/6/1399 ساعت 9 صبح در انستیتوت خدمات ملکی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی واقع سرک افشار - چهار راهی قمبر، برگزار می‌گردد.

 

محل برگزاری امتحان: سرک افشار - انستیتوت خدمات ملکی افغانستان

نوت: هنگام ورود به امتحان تذکره تابعیت خویش را همراه با خود داشته باشید

بست و عنوان وظیفه:بررس عملکرد

ریاست مربوطه: ریاست بررسی عملکرد و محیط زیست

شماره

اسم

تخلص

ولد

تحصیلات و رشته

بست

1

حامد

مختار

مختار

ماستر مالی

3

2

محسن

غلامی

گل خان

لیسانس اقتصاد

3

3

داود

رامش

خادم حسین

لیسانس اقتصاد

3

4

قدرت الله

زاهد

گلزار

لیسانس اقتصاد

3

5

محمد ایوب

قیومی

عبدالغفور

لیسانس اقتصاد

3

6

محمد عمران

شینواری

سید عالم

لیسانس اداره تجارت

3

7

جاوید

ستوده

عبدالشکور

لیسانس اقتصاد

3

8

زرغونه

پوپلزی

محمد صدیق

لیسانس اقتصاد

3

9

محمد هاشم

صفدری

بسم الله

لیسانس حقوق

3

10

علی اکبر

سلطانی

سلطان محمد

لیسانس علوم سیاسی

3

11

محمد مهدی

محمدی

محمد حسن

لیسانس اقتصاد

3

12

اکرام الدین

فرهادی

عبدالحی

لیسانس اقتصاد

3

13

شمس الرحمن

احمدزی

عبدالرحمن

لیسانس اداره تجارت

3

14

بصیر احمد

رضای

عبدالجلیل

لیسانس اقتصاد

3

15

وحیدالله

ساحل

احمد قاسم

لیسانس اداره تجارت

3

16

عبدالله

درخش

نجیب الله

ماستر اقتصاد

3

17

نور احمد

فضلی

سید رسول

لیسانس حقوق

3

18

امان الله

وزیری

بیر داد خان

لیسانس اداره تجارت

3

19

حامد ضیاء

یوسفی

محمد حسین

لیسانس اقتصاد

3

20

جمشید

اکرمپور

محمد اکرم

لیسانس اقتصاد

3

21

ذاکر حسین

بابک

حسن علی

لیسانس حقوق

3

22

محمد حسین

یاوری

غضنفر

لیسانس اقتصاد

3

23

عبیدالله

عزیزاده

خان عزیز

لیسانس حقوق

3

24

اخترشاه

وطن مل

محمد صادق

لیسانس مالی

3

25

سوفیا

شکیب

سید نعیم

لیسانس اقتصاد

3

26

رحمت علی

ملک زاده

میرزا حسین

لیسانس حقوق

3

27

محمد سلام

دولتزی

سحرگل

لیسانس اداره تجارت

3

28

عابد الله

صافی

محمد نسیم

لیسانس اقتصاد

3

29

محمد مهدی

رحیمی

محمد رحیم

لیسانس اقتصاد

3

30

میرویس

احمدی

باز محمد

لیسانس اقتصاد

3

31

عبدالباری

سادات

شیر آقا

لیسانس حقوق

3

32

علی رضا

نستوه

جمعه خان

لیسانس اقتصاد

3

33

نصیب الله

صفورزی

نورالله

لیسانس اقتصاد

3

34

احمدضیاء

رستاقی

عبدالقیوم

لیسانس اقتصاد

3

35

اجمل

مرتضایی

مصطفی

لیسانس حقوق

3

36

بهادر

 

گلاب

لیسانس اداره تجارت

3

37

سید اسحاق

توخی

عزیز الله

لیسانس اقتصاد

3

38

ذکریا

حمید

محمد آصف

لیسانس اقتصاد

3

39

توریالی

هروی

عبدالبصیر

ماستر اقتصاد

3

40

نجیب الله

احمدی

حبیب الله

لیسانس اقتصاد

3

41

لطف الله

ثاقب

محمد الروف

لیسانس اقتصاد

3

42

 شفیع الله

حکیمی

عبدالحکیم

لیسانس اقتصاد

3

43

 احمد مسیح 

شجاعی

ظل محمد  

لیسانس اقتصاد

3


 


اطلاعیه!

به اطلاع آنعده کاندیدهای که در بست بررس شارت لیست گردیده اند رسانیده می‌شود که امتحان آن روز سه شنبه مورخ 4/6/1399 ساعت یک بعد از ظهر در انستیتوت خدمات ملکی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی واقع سرک افشار - چهار راهی قمبر، برگزار می‌گردد.

 

محل برگزاری امتحان: سرک افشار - انستیتوت خدمات ملکی افغانستان

نوت: هنگام ورود به امتحان تذکره تابعیت خویش را همراه با خود داشته باشید

بست و عنوان وظیفه :بررس

ریاست مربوطه: ریاست تفتیش تصدی ها و شرکت های دولتی

شماره

اسم

تخلص

ولد

تحصیلات و رشته

بست

1

محمد اسحاق

توخی

عزیز الله

لیسانس اقتصاد

3

2

امان الله

وزیری

بیرداد

لیسانس اداره تجارت

3

3

ذکریا

حمید

محمد آصف

لیسانس اقتصاد

3

4

توریالی

هروی

عبدالبصیر

ماستر اقتصاد

3

5

محمد هارون

صافی

همایون

ماستر اداره تجارت

3

6

شفیع الله

حکیمی

عبدالحکیم

لیسانس اقتصاد

3

7

لعل محمد

تره کی

عطا محمد

لیسانس اقتصاد

3

8

سمیع الله

مایار

عبدالصبور

لیسانس اقتصاد

3

9

محمدناصر

امرخیل

محمدنصیر

لیسانس اداره تجارت

3

10

ذبیح الله

احمدی

محمد علم

لیسانس اقتصاد

3

11

محمد بلال

وزیری

محمد داود

لیسانس حقوق

3

12

عبدالله

درخش

نجیب الله

ماستر اقتصاد

3

13

محمد عثمان

یاور

محمدگل

ماستر مدیریت دولتی

3

14

عبدالسعید

آرین

حضرت شاه

لیسانس حقوق

3

15

مسرور احمد

صالحی

لطیف احمد

لیسانس اقتصاد

3

16

احمدظهور

حسین خیل

حاجی محمد میر

لیسانس اداره تجارت

3

17

روح الله

امیری

میرم جان

لیسانس اقتصاد

3

18

خالد شاه

خوگیانی

محمد سرور

لیسانس اقتصاد

3

19

داود

رامش

خادم حسین

لیسانس اقتصاد

3

20

شمس الرحمن

شمس

حکم خان

لیسانس اقتصاد

3

21

عبیدالله

حفیظ

لنگر خان

لیسانس حقوق

3

22

سید درالله

احسان

سید احسان الله

لیسانس تجارت

3

23

وحید الله

ساحل

محمد قاسم

لیسانس اداره تجارت

3

24

بیگم نسا

احمدی

حیات الله

لیسانس اداره تجارت

3

25

زرغونه

پوپلزی

محمد صدیق

لیسانس اقتصاد

3

26

عبید الله

عزیز زاده

خان عزیز

لیسانس حقوق

3

27

نجیب الله

احمدی

حبیب الله

لیسانس اقتصاد

3

28

خان آقا

حیران

زلمی

اداره و دیپلماسی

3

29

حامد ضیاء

یوسفی

محمد حسین

لیسانس اقتصاد

3

30

محمد حسن

احمدی

محمد جان

لیسانس حقوق

3

31

محمد ایوب

سیاوش

عبدالواحد

لیسانس اقتصاد

3

32

غلام محمد

معصوم

عبدالسلام

لیسانس اقتصاد

3

33

صفیر احمد

دانش

علی محمد

لیسانس اقتصاد

3

34

جاوید

ستوده

عبدالشکور

لیسانس اقتصاد

3

35

امین الله

سادات

سید محمد

لیسانس اقتصاد

3

36

سید امین

هاشمی

سید رحیم

لیسانس حقوق

3

37

احمد جمشید

صدیقی

گل ولی

لیسانس اقتصاد

3

38

عبدالشکور

راسخ

عبدالصمد

لیسانس اقتصاد

3

39

محمد عمران

شینواری

سید عالم

لیسانس اداره و تجارت

3

40

عتیق الله

الکوزی

محمد صبر

لیسانس اداره و تجارت

3