گزارش های تفتیش برای شهروندان

sao-af
شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ - ۹:۱۸
sao

اداره عالی تفتیش به منظور اطلاع و آگاهی شهروندان از عملکردها، اجراآت و چگونگی مصارف و عواید دولت گزارش های تفتیش مراجع را در فارمت مشخص تحت عنوان گزارش تفتیش شهروندان به نشر می سپارد، که گزارش های تفتیش شهروندان به زبان ساده و عام فهم ترتیب و جهت آگاهی شهروندان به دست نشر سپرده می شوند. اداره عالی تفتیش گزارش تفتیش حساب قطعیه دولت سال مالی 1398 ،گزارش تفتیش شاروالی ها و چندین گزارش دیگر را در فارمت گزارش تفتیش شهروندان به دست نشر سپرده و گزارش های تفتیش عملکرد اداره انکشاف زون پایتخت و گزارش تفتیش سیستم سنجش صرفیه و خدمات برق د افغانستان برشنا شرکت جهت مطالعه و آگاهی شهروندان نشر گردیده است.  گزارش های نشر شده از طریق لینک ذیل قابل دسترس می باشند.

تفتیش عملکرد سیستم سنجش صرفیه و خدمات برق د افغانستان برشنا شرکت

تفتیش عملکرد اجراآت اداره مستقل انکشاف زون پایتخت طی سالهای 1395 الی 1397

تازه ترین اخبار

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ - ۹:۶
Background image

گزارش تفتیش عواید برای شهروندان

شهروندان یک بخش مهم ذینفعان اداره عالی تفتیش را تشکیل می دهد، رهبری اداره عالی تفتیش اجراآت موثر و مفید را برای دسترسی شهروندان به اطلاعات و معلومات انجام داده است، که می توان، به دخیل. . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ - ۶:۴۵
Background image

رئیس جدید ریاست تفتیش سکتور معارف، صحت و فرهنگ اداره عالی تفتیش معرفی و به کار آغاز نمود

محترم عبدالاحد قیومی در بست رتبه دوم به‌حیث رئیس تفتیش سکتور معارف، صحت و فرهنگ که از طریق رقابت آزاد موفق به احراز این کرسی شده است، امروز یک‌شنبه مؤرخ دهم حوت ۱۳۹۹ خورشیدی، از سوی. . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۳ - ۴:۲۲
Background image

پیرامون تطبیق پالیسی منع آزار و اذیت زنان برای کارمندان اناث اداره عالی تفتیش معلومات ارایه شد

محترم بلقیس مهدی زاده، آمر جندر اداره عالی تفتیش پیرامون قانون منع خشونت علیه زنان در ادارات، حقوق و مکلفیت‌های آنان و نیز ایجاد کمیته منع آزار و اذیت زنان در اداره عالی تفتیش امروز یک. . .

BACK TO NEWS