لیست واجدین شرایط بست های رتبه سوم و چهارم

اطلاعیه دعوت به امتحان الکترونیکی بست های ذیل: 

 1.  بررس بست 3 ریاست بررسی ساحوی ولایت کندهار
 2. بررس بست 3 و 4 ریاست بررسی ساحوی ولایت ننگرهار
 3. بررس بست 4 ریاست بررسی ساحوی ولایت بلخ
 4. کارشناس تحلیل گزارشات بست 3 ریاست تحلیل گزارشات بررسی

کاندیدان محترم !

شما که در بستهای فوق الذکر اداره عالی بررسی شارت لست گردیده بودید، اکنون از شما دعوت بعمل می آید تا جهت اشتراک در امتحان الکترونیکی به روز (دوشنبه) مورخ 27/8/1398رأس ساعت (1:00 بعد از ظهر) در انستیتوت خدمات ملکی تشریف بیاورید.

آدرس برگذاری امتحان: کابل ، سرک افشار، انستیتوت خدمات ملکی افغانستان.

زمان برگذاری امتحان: روز دوشنبه مورخ 27 عقرب 1398 ساعت یک بجه بعد از ظهر

نوت: هنگام ورود به امتحان تذکره تابعیت خویش را همراه با خود داشته باشید.

بست و عنوان وظیفه:   کارشناس تحلیل کزارشات

ریاست مربوطه: ریاست تحلیل گزارشات

شماره

شهرت کاندیدان

درجه و رشته تحصیل

شماره ثبت و یا کد فورم درخواستی

ملاحظات

اسم

تخلص

ولد

1

عبدالسمیر

مصباح

عبالبصیر

ماستر اقتصاد

58

واجد

2

قدرت الله

علی زاده

حیات الله

لیسانس حقوق و علوم سیاسی

57

واجد

3

ویس الله

شجاع

غلام حیدر

لیسانس علوم سیاسی

1553

واجد

4

عبید الله

راسخ

حفیظ الله

لیسانس اداره و تجارت

1196

واجد

5

محمد باقر

جوادی

محمد جواد

لیسانس اقتصاد

64

واجد

6

همت الله

الکوزی

رحیم الله

لیسانس منجمنت و تشبسات

1233

واجد

7

شبانه

نیازی

عبدالرازق

ماستر اداره عامه

60

واجد

8

عطیم الله

سعادت

حبیب الله

لیسانس اداره  و تجارت

1234

واجد

9

زبیر الله

احمدی

امان الله

لیسانس حقوق و علوم سیاسی

1211

واجد

10

خواجه بلال

احمدی

خواجه عبدالحکیم

لیسانس اقتصاد

1226

واجد

11

محمد مایل

حیدری

محمد صابر

لیسانس حقوق و علوم سیاسی

1214

واجد

 

    

بست و عنوان وظیفه:   بررس بست ۴

ریاست مربوطه: ریاست بررسی ساحوی ولایت بلخ

شماره

شهرت کاندیدان

درجه و رشته تحصیل

شماره ثبت و یا کد فورم درخواستی

ملاحظات

اسم

تخلص

ولد

 1.  

شایسته

خیری

معراج الدین

لیسانس اقتصاد

۸۱۰

واجد است

 1.  

مولوده

بیگزاد

خدایبردی

لیسانس اقتصاد

۱۰۷۸

واجد است

 1.  

علی سینا

آدینه

حمیدالله

لیسانس اقتصاد

۱۲

واجد است

 1.  

عبدالرحیم

نوابی

عبدالغفار

لیسانس حقوق

۸۰۰

واجد است

 1.  

حمیده الناز

سادات

معظ

لیسانس اقتصاد

۱۰۹۲

واجد است

 1.  

سونا

طاهری

محمد باقر

لیسانس حقوق

۱۰۹۰

واجد است

 1.  

محمد همایون

امین

محمد امین

لیسانس اقتصاد

۸۰۶

واجد است

 1.  

نوروز

فیصل

اسماعیل

لیسانس اقتصاد

۸۰۴

واجد است

 1.  

دادارمهر

حیدری

شاه محمود

لیسانس اقتصاد

۸۰۳

واجد است

 1.  

محمد مهدی

رحیمی

محمد رحیم

لیسانس اقتصاد

۱۰۹۳

واجد است

 1.  

احمد زعیم

پویا

محمد غوث

لیسانس اقتصاد

۱۰۸۸

واجد است

 1.  

سجیه

شفیعی

محمد شفیع

لیسانس حقوق

۷۹۶

واجد است

 1.  

شگوفه

آذر

بای محمد

لیسانس حقوق

۱۰۹۴

واجد است

 1.  

نبیلا

یاسینی

محمد رحیم

لیسانس حقوق

۱۰۸۷

واجد است

 1.  

آسیه

احمدی

محمد عظیم

لیسانس اداره وپالیسی عامه

۱۰۸۶

واجد است

 1.  

ساجده

افغان

سید داد میر

لیسانس حقوق

۱۰۸۴

واجد است

 1.  

احمد صمیم

عمکی

اسلام الدین

لیسانس اقتصاد

۱۰۸۰

واجد است

 1.  

نواب خان

لودین

شیرآقا

لیسانس اقتصاد

۷۸۹

واجد است

 1.  

عبدالکریم

صابری

محمد نبی

ماستر مدیریت دولتی

۸

واجد است

 1.  

عبید الله

حفیظ

لنگر خان

لیسانس حقوق

206

واجد است

 

بست و عنوان وظیفه:بررس بست3 ساحوی ولایت ننگرهار

ریاست بررسی ساحوی ولایت ننگرهار

شماره

شهرت کاندیدان

درجه و رشته تحصیل

شماره ثبت و یا کد فورم درخواستی

ملاحظات

اسم

تخلص

ولد

1

حامد

سعادت

انارگل

ماستر حقوق عامه

783

واجد است

2

بریالی

هدایی

امین الحق

ماستر M.B.A

164

واجد است

3

حشمت الله

خوگیانی

کریم الله

لیسانس اقتصاد

780

واجد است

4

محمد صادق

سباوون

گل مامیر

لیسانس تجارت

782

واجد است

5

اکمل

ایوبی

محمد ایوب

لیسانس مالی و بانکداری

7

واجد است

6

تاج محمد

اظهار

سید محمد

لیسانس اقتصاد پلانگذاری

5

واجد است

7

احمد ظاهر

مومند

جمال خان

اقتصاد اداره و تجارت

788

واجد است

8

محمد حسن

خپلواک

محمد یوسف

لیسانس حقوق و علوم سیاسی

784

واجد است

9

عبدالهادی

ولیزاده

محمد ولی

لیسانس اقتصاد

1610

واجد است

10

سید برهان الدین

سادات

سید عبدالله

لیانس حقوق

786

واجد است

11

همت الله

تلوار

محمد عارف

لیسانس مالی

6

واجد است

 

بست و عنوان وظیفه:بررس بست4 ساحوی ولایت ننگرهار

ریاست بررسی ساحوی ولایت ننگرهار

شماره

شهرت کاندیدان

درجه و رشته تحصیل

شماره ثبت و یا کد فورم درخواستی

ملاحظات

اسم

تخلص

ولد

1

احسان الله

یوسفزی

ویس الدین

لیسانس حقوق و علوم سیاسی

1569

واجد

2

احمد ظاهر

مومند

جمال خان

لیسانس اداره و تجارت

1246

واجد

3

اکمل

ایوبی

محمد ایوب

لیسانس مالی و بانکی

2

واجد

4

عبدالباری

محمد

میرزمان

لیسانس اقتصاد

729

واجد

5

پاینده محمد

صالحی

صالح محمد

ماستر مالی

1249

واجد

6

حامد

سعادت

انارگل

ماستر حقوق عامه

795

واجد

7

بلال

رحیمی

حیات الله

ماستر قضا. سارنوالی

1244

واجد

8

احمد روین

اتل

شاه محمود

ماسستر محاسبه

786

واجد

9

سیع الله

ابراهیمی

سیف الله

لیسانس اقتصاد

791

واجد