ساحوي دفترونه

دهرات ولایت دسیمه ایزې پلټنې ریاست

پته: ولایت هرات ولایت، د ولایت اداري مجتمع، د کار امور اجتماعي ریاست مخامخ

بریښنالیک: sorayarihimi23@yahoo.com

اړیکې شمیره: ۹۳۷۹۳۷۴۵۸۹۸+

 

د بلخ ولایت دسیمه ایزې پلټنې ریاست  

پته: مزار شریف، باغ حضور د بلخ ولایت د استیناف څارنوالی ته مخامخ

بریښنالیک: northzonesao@gmail.com

اړیکې شمیره: ۹۳۷۹۹۴۹۸۰۶۱+

 

د ننګرهار ولایت دسیمه ایزې پلټنې ریاست  

پته: د سید کیان کوڅه، د ۳۹ برج برق تر څنګ ، څلورمه ناحیه د جلال آبار ښار

بریښنالیک: akmal.ayoubi@yahoo.com

اړیکې شمیره: ۹۳۷۷۵۸۹۸۸۸۱+

 

د کندهارولایت دسیمه ایزې پلټنې ریاست  

پته: کندهار ښار، د عینو میني ښارګوټی

بریښنالیک: abdulzahir.zahir@yahoo.com

اړیکي شمیره : ۹۳۷۹۵۷۰۴۰۴۹+