د اړیکو شمیرې

# نوم دنده موبایل بریښنالیک
1   د دفتر رئس ۰۲۰۲۵۲۱۵۱۰
2 حافظ جنیدالله حازق د عامه اړیکو عمومي امر ۰۲۰۲۵۲۱۵۳۴ junaidullah.1397@gmail.com
3 ذبیح الله ذکی د اطلاع رسوني مسؤل ۰۲۰۲۵۲۱۵۳۴ zakizabih@gmail.com