د اړیکو شمیرې

# نوم دنده موبایل بریښنالیک
1   د دفتر رئس ۰۲۰۲۵۲۱۵۱۰
2 محمد ذکریه نیازی د عامه اړیکو عمومي امر ۰۲۰۲۵۲۱۵۳۴ zakeria.khan121@gmail.com
3 ذبیح الله ذکی د اطلاع رسوني مسؤل ۰۲۰۲۵۲۱۵۳۴ zakizabih@gmail.com