په مشارکتي (ګډو) پلټنو کې د ښاریانو د افکارو او رغنده نظرونو ونډه

sao-af
Sun, Oct 11 2020 6:48 AM
sao
د پلټنې عالي ادارې د روڼتیا، حساب ورکونې او د ولس او ادارو ترمنځ د اعتماد د راوستلو په موخه مشارکتي پلټنې پیل کړي دي. پدې پلټنو کې د پلټنې عالي ادارې پلټونکي او د مدني ټولنو استازي په ګډه توګه په مراجعو کې پلټنې ترسره کوي.
د مشارکتي پلټنو عمده موخه، د ښاریانو د افکارو او نظرونو داخلول د پلټنو په پروسه کې ده ځکه چې د مدني ټولنې استازي د ټولنې له هر ګوډ څخه استازیتوب کوي. د پلټنو په پروسو کې د دوي ګډون دا فرصت رامنځته کوي تر څو خپل افکار او نظرونه د پلټنې په برخه کې د لا پیاوړتیا او روڼتیا په اړه څرګند کړي او له کیفیت او روڼتیا څخه یې ډاډ تر لاسه کړي. چې له یوه پلوه د پلټنو په پروسو د خلکو اعتماد زیاتیږي؛ او له بل پلوه د پلټنو چارو د سمون په برخه کې اغېزمن تمامیږي.
د یادوني وړ ده چې مدني ټولنې، رسنۍ او ښاریان د هغو موضوعاتو او مسایلو په اړه چې د پلټنې ایجاب کوي، کولي شي په آنلاين او لیکنې بڼه دشکایتونو د فورمې دثبتولو او د شکایتونو صندوق له لارې، خپل شکایتونه ولیکي، ترڅو ورته رسېدنه وشي.

 

Latest news

Wed, Sep 30 2020 8:43 AM
Background image

Citizens' Participation in the Audit Process

Citizens' participation in the national processes and programs is one among the pillars that build public trust between citizens and public organizations.

The Supreme Audit Office (SAO. . .

Tue, Aug 25 2020 8:35 AM
Background image

The Role of Audit and Citizens in Integrity and Accountability

To ensure further integrity and accountability and brining reform in the public entities, the SAO has facilitated the registration of grievances, suggestions and feedbacks of civil. . .

Tue, Jul 21 2020 9:39 AM
Background image

Role of Oversight Audit in Public Awareness

Worldwide, Supreme Audit Institutions (SAIs) are playing the fundamental and an important role in making the public officials answerable to its citizens and holding them accountable for. . .

BACK TO NEWS