نقش افکار و نظریات شهروندان در تفتیش های مشارکتی

sao-af
یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۰ - ۶:۴۸
sao
اداره عالی تفتیش به منظور افزایش بیشتر شفافیت، حسابدهی و ایجاد اعتماد میان شهروندان و ادارات سکتور عامه ، اجرای تفتیش های مشارکتی را قبلا آغاز نموده است. در اینگونه تفتیش ها تیمی که متشکل از مفتشین اداره عالی تفتیش و نماینده نهادهای مدنی می باشد، تفتیش های مشارکتی را در مراجع انجام میدهند.
هدف عمده اجرای تفتیش های مشارکتی، دخیل سازی افکار و نظریات شهروندان در فرایند تفتیش ها و بررسی ها می باشد. با این توضیح که نماینده های جامعه مدنی که از طیف های مختلف جامعه نمایندگی می نمایند با حضور و اشتراک شان در پروسه های تفتیش فرصت می یابند تا افکار و نظریات خویش را جهت بهبود و شفافیت هر چه بیشتر عرصه تفتیش ابراز داشته و از کیفیت و شفافیت آن ها اطمینان حاصل نمایند. این موضوع باعث میشود تا از یک طرف اعتماد مردم نسبت به پروسه های تفتیش را قوی تر ساخته؛ و از سوی دیگر بخاطر بهتر شدن امور تفتیش موثر و ممد واقع می گردد.
قابل یادآوری است، نهادهای جامعه مدنی، رسانه یی و شهروندان به ارتباط موضوعات و مسایلی که ایجاب تفتیش را می نمایند، را می توانند به صورت آنلاین و کتبی از طریق فورم ثبت شکایات و صندوق شکایات، شکایات خویش را درج نمایند، تا به آن رسیدگی صورت گیرد.

تازه ترین اخبار

شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۶ - ۶:۴۵
Background image

گزارش تفتیش برای شهروندان


ذینفعان اداره عالی تفتیش را ادارات، سازمان ها، نهادها، شهروندان و افراد مختلف شامل می شود، که اداره عالی تفتیش تلاش می ورزد تا از طریق اجرای تفتیش های مؤثر مراجع و شریک سازی گزارش آن. . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۰ - ۶:۴۸
Background image

نقش افکار و نظریات شهروندان در تفتیش های مشارکتی

اداره عالی تفتیش به منظور افزایش بیشتر شفافیت، حسابدهی و ایجاد اعتماد میان شهروندان و ادارات سکتور عامه ، اجرای تفتیش های مشارکتی را قبلا آغاز نموده است. در اینگونه تفتیش ها تیمی که. . .
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۵ - ۵:۵۳
Background image

روند بایومتریک برای اخذ تذکره الکترونیکی در اداره عالی تفتیش آغاز گردید

پروسه بایومتریک کارمندان اداره عالی تفتیش جهت اخذ تذکره تابعیت به شکل الکترونیکی امروز سه شنبه 15/07/1399 خورشیدی، از سوی تیم سیار اداره ملی احصائیه و معلومات در این اداره افتتاح شد.
. . .

BACK TO NEWS