گالری رسانه

د پلټنې عالي ادارې مسولینو په ارشادو حج اوقافو وزارت کې د پلټنې پایغونډه جوړه

هیئت موظف اداره عالی تفتیش جلسه اختتامیه خویش را در وزارت ارشاد حج اوقاف دایر نمود

د کابل ښاروالي په څلورمه ناحیه کې د پلټنې عالي ادارې پلاوي د پلټنې پایغونډه جوړه کړه

هیئت موظف تفتیش در ناحیه چهارم شاروالی کابل جلسۀ اختتامیه تفتیش خویش را دایر نمود

په کار او ټولینزو چارو وزارت کې د پلټنې ټاکل شوي ټیم خپله پایغونډه جوړه کړه

هیئت موظف تفتیش در وزارت کار و امور اجتماعی جلسۀ اختتامیه خویش را دایر نمود

جلسه اختتامیه هیئت موظف تفتیش در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

د کرنې مالداري او اوبو لګولو وزارت کې د عامه پروژو د پلټڼې پایغونډه

د پلټنې عالي ادارې کې د ظرفیت لوړونې په موخه د چارو ادارې په لارښوونه د ظرفیت لوړونې نیازسنجۍ غونډه جوړه شوه

د پلټنې عالي ادارې ټاکل شوي پلاوي د سروبي حوزې د تولیدي بریښنا شرکت کې پرانیست غونډه جوړه کړه ۱۴۰۱/۸/۱۰

جلسۀ افتتاحیه هیئت موظف تفتیش در ریاست حوزه تولیدی برق شرکت برشنا تدویر یافت

محترم مولوی محمد غازی جریر رئیس تفتیش مساعدت های خارجی گزارش مختصري از فعاليت ها و دستاوردهاي آن ارائه كرد.

د پلټنې عالي ادارې د بهرنیو مرستو رییس ښاغلي مولوي محمد غازي جریر د خپلو فعالیتونو او لاسته راوړنو لنډ راپور وړاندې کړ

د پلټنې عالي ادارې حقوقي سلاکار ښاغلي مولوي نورحیدر صدر د خپلو فعالیتونو او لاسته راوړنو لنډ راپور وړاندې کړ

محترم مولوی نورحیدر صدر مشاورحقوقی اداره گزارش مختصري از فعاليت ها و دستاوردهاي آن ارائه كرد.

۳ د پلټنې عالي اداري په ولایتي ادارو کې د پلټنې د جریان په اړه له پلټونکو سره مرکه

Pagination