بحث و تبادل نظر روی مسوده گزارش بازرسی حساب قطعیه

sao-af
Wed, Jun 19 2019 10:28 AM
SAO

امروز چهارشنبه مورخ 29 جوزای سال 1398 هجری خورشیدی فضل‌هادی فضل، معاون مسلکی اداره عالی بررسی و زاهد همدرد، معین مالی وزارت مالیه در جلسه‌ای که پیرامون مسودۀ گزارش بازرسی حساب قطعیه با حضورداشت مسوولان بخش‌های مربوط به ریاست عمومی خزاین و ریاست عمومی بودجه ملی وزارت مالیه و هم‌چنان شماری از اعضای کمیسیون بازرسی حساب قطعیه اداره عالی بررسی در سالون مجالس دفتر مقام این اداره تدویر یافته بود، بحث و تبادل نظر نمودند.
این جلسه در حالی دایر گردید که پیش از آن کمیسیون موظف بازرسی مربوط به اداره عالی بررسی، با توجه به پالسی این اداره و معیارات سازمان بین‌المللی ادارات عالی تفتیش(INTOSAI) مسوده یافته‌ها از نتایج بازرسی حساب قطعیه را ترتیب و جهت ابراز نظر رسماً در اختیار مسوولان بخش‌های مربوطه وزارت مالیه قرار داد. برعلاوه این کمیسیون حین ارائه مسوده یافته‌های بازرسی حساب قطعیه از این وزارت تقاضا به عمل آورد تا در صورت لزوم نظریات خود را بالای هر یک از یافته‌های بازرسی با این اداره طی جلسه‌ای شریک نموده و در صورتی‌که در ارتباط به یافته‌های بررسی کدام سند و یا دلیل قانونی در دست داشته باشند، به این اداره ارائه نمایند تا از بروز مشکلات بعدی در زمینه جلوگیری به عمل آید. 
این در حالی‌ست که قبلاً به تاسی از هدایت ماده (98) قانون اساسی، ماده یازدهم و دوازدهم قانون اداره عالی بررسی، ماده (55، 59 و 60) قانون اداره امور مالی و مصارف عامه و پلان بازرسی سال مالی 1398 هجری خورشیدی، کمیسیونی جهت بازرسی حساب قطعیه سال مالی 1397 تحت ریاست سید امین امین، رئیس بررسی ادارات بودجوی محلی موظف گردیده بود که این کمیسیون پس از ملاقات با وزیر مالیه و مسوولین بخش‌های مربوطه، کار خویش را به تاریخ 4/1/1398 آغاز نموده و توانست پروسۀ بازرسی حساب قطعیه را در معیاد معینه اکمال نماید.

Latest news

Tue, Sep 24 2019 9:57 AM
Background image

Meeting of the Citizens' Participation of Inquiry Committee

The second meeting of the Citizens' Participation of Inquiry Committee under the auspices of the Deputy Chief of the Office of Public Investigation and the Chairman . . .

BACK TO NEWS