اعلان پروژه تهیه و تدارک لوازم تکنالوژی معلوماتی برای کمپیوتر لب

samema.sadat

Publish Date

Closing Date

اداره عالی تفتیش از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل می آورد تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک لوازم تکنالوژی معلوماتی برای کمپیوتر لب مورد ضرورت این اداره، اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را به صورت سافت کاپی ذریعه فلش از آمریت تدارکات ، منزل دوم تعمیر مرکزی این اداره،واقع افشار دارالامان کابل – افغانستان و یا از ویب سایت های اداره محترم تدارکات ملی و این اداره به دست اورده ، افر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرالعمل تدارکات طور سربسته به تاریخ 25/جوزا/1400 قبل از ساعت 10:00 قبل از ظهر به آمریت تدارکات –منزل دوم تعمیر مرکزی اداره عالی تفتیش واقع افشار دارالامان، کابل –آفغانستا ارائه نمایند آفر های نا وقت رسیده و انتر نتی قابل پذیزش نمیباشد.
تضمین آفر بصورت بانکی و به مبلغ 237849 افغانی میباشد، تاریخ، زمان و محل جلسه آفرگشائی در شرطنامه پروژه درج میباشد.