همه بست های خالی

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۴ - ۹:۱۵

کابل

Background image

اعلان یک بست رتبه هفتم دریور ریاست مالی و اداری

منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، در راستای اصلاح و ایجاد ادارۀ سالم به سلسلۀ نشر اعلانات کاریابی، به تعداد ( یک ) بست کمبود رتبه هفتم دریور ریا . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۲ - ۶:۴۹
Background image

مفتش

هدف وظیفه: پلانگذاری و اجرای تفتیش رعایت قوانین ومقررات در مراجع عایداتی، ارائه گزارش از نتایج و پیگیری سفارشات تفتیش های قبلی در مطابقت با قانون اداره عالی تفتیش، شیوه های برتر قبول . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۲ - ۶:۴۷
Background image

مفتش

هدف وظیفه: پلانگذاری و اجرای تفتیش عملکرد موضوعات انتخاب شده به شمول تفتیش های محیط زیستی و ارایه گزارش از نتایج تفتیش، پیگیری یافته ها و سفارش ها در مطابقت با قانون اداره عالی تفتیش، . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۲ - ۶:۴۲
Background image

مفتش

هدف وظیفه: پلانگذاری و اجرای تفتیش رعایت قوانین ومقررات در شاروالیها، ارائه گزارش از نتایج و پیگیری سفارشات بررسی های قبلی در مطابقت با قانون اداره عالی تفتیش، شیوه های برتر قبول شده . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۲ - ۶:۴۲
Background image

مفتش

هدف وظیفه: اجرای تفتیش رعایت قوانین ومقررات در مراجع عایداتی، ارائه گزارش از نتایج و پیگیری سفارشات تفتیش های قبلی در مطابقت با قانون اداره عالی تفتیش، شیوه های برتر و قبول شده بین . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۲ - ۶:۴۰
Background image

کارشناس تحلیل گزارشات

وظیفه: تجزیه، تحلیل، ارزیابی وتدقیق گزارشات تفتیش جهت حصول اطمینان از مسوده گزارشات در مطابقت با قوانین ومقررات، پلانهای تفتیش، معیارات بین المللی ادارات تفتیش (ISSAIs) کیفیت گزارشات، . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۲ - ۶:۳۶
Background image

مفتش

هدف وظیفه: اجرای تفتیش رعایت قواتین ومقررات شاروالیها، ارائه گزارش از نتایج و پیگیری سفارشات بررسی های قبلی در مطابقت با قانون اداره عالی تفتیش، شیوه های برتر و قبول شده بین المللی، . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۲ - ۶:۱۹
Background image

مفتش

هدف وظیفه: پلانگذاری و اجرای تفتیش صورت حسابات مالی تصدیها وشرکتهای دولتی، ارائه گزارش از نتایج و پیگیری سفارشات تفتیش های قبلی در مطابقت با قانون اداره عالی تفتیش، شیوه های برتر قبول . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۲ - ۶:۱۰
Background image

مدیر عمومی خدمات و ترانسپورت

هدف وظیفه:. اداره، نظارت و تنظيم امور عرضه خدمات برای کارکنان اداره عالی تفتیش.