اخبار

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ - ۱۳:۴۹
Background image

جلسه افتتاحیه هیئت موظف اداره عالی تفتیش در شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی تدویر یافت

هیئت مؤظف اداره عالی تفتیش امروز سه شنبه 9 رجب 1444 هجری قمری، جلسه افتتاحیه خویش را با اشتراک محترم مولوی محمد غازی جریر رئیس تفتیش مساعدت های خارجی ادارۀ عالی تفتیش، محترم عبدالاحد. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ - ۱۵:۱۳
Background image

هیئت موظف اداره عالی تفتیش در ناحیه هفدهم شاروالی کابل جلسه افتتاحیه خویش را برگزار نمود

مطابق به معیارهای ادارات عالی تفتیش انتوسای INTOSAI) ) مسئولین محترم اداره عالی تفتیش؛ محترم مولوی حزب الله رشتین رئیس تفتیش شاروالی های اداره عالی تفتیش همراه با هیئت موظف تفتیش در. . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۹ - ۱۰:۴۷
Background image

جلسه افتتاحیه هیئت موظف اداره عالی تفتیش در وزارت تحصیلات عالی دایر گردید

با در نظرداشت روند کاری این اداره و معیارات بین المللی ادارات عالی تفتیش(ISSAIs) هیئت مؤظف اداره عالی تفتیش امروز شنبه ۶ رجب المرجب ۱۴۴۴ هجری قمری، جلسه افتتاحیه، با دو تیم تفتیش (پروژه. . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۹ - ۱۰:۲۷
Background image

هیئت موظف تفتیش؛ جلسه افتتاحیه تفتیش را در وزارت امور شهدا و معلولین دایر نمود

محترم مولوی صدیق الله عزیزی رئیس تفتیش سکتور امنیتی، دفاعی و مصئونیت اجتماعی همراه با هیئت موظف تفتیش در وزارت امور شهدا و معلولین با محترم مولوی کلیم الله افغان رئیس عمومی مالی و اداری. . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۶ - ۱۲:۵۱
Background image

هیئت موظف اداره عالی تفتیش، جلسه افتتاحیه خویش را  در ناحیه یازدهم و پانزدهم شاروالی کابل برگزار نمود

هیئت موظف اداره عالی تفتیش، متشکل از محترم مولوی حزب الله رشتین رئیس تفتیش شاروالی‌ها اداره عالی تفتیش و هیئت موظف تفتیش در مراجع نامبرده با محترم مولوی عبدالبصیر خلیلی رئیس و سایر. . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۵ - ۱۵:۳۶
Background image

هیئت اداره عالی تفتیش، به منظور بررسی مساعدت های خارجی با مسئولین ولایت ننگرهار دیدار کرد

به اساس هدایت مقام محترم ریاست الوزراء ا.ا.ا، هیئت اداره عالی تفتیش به ریاست محترم مولوی محمد غازی جریر، رئیس تفتیش مساعدت های خارجی اداره عالی تفتیش به ولایت ننگرهار سفر کرد و با محترم. . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۵ - ۱۵:۲۷
Background image

هیئت موظف اداره عالی تفتیش در شفاخانه 50 بستر برچی جلسه افتتاحیه خویش را دایر نمود

هیئت موظف اداره عالی تفتیش، هر یک محترم مولوی محمد عیسی خان راهب رئیس دعوت و ارشاد، محترم عبدالاحد قیومی رئیس تفتیش سکتور معارف، صحت و فرهنگ اداره عالی تفتیش همراه به هیئت موظف تفتیش با. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۴ - ۱۲:۴۳
Background image

جلسه افتتاحیه هیئت موظف اداره عالی تفتیش در اداره ملی محیط زیست  برگزار گردید

 مسئولین محترم اداره عالی تفتیش، هر یک محترم مولوی صدیق الله عزیزی رئیس تفتیش سکتور امنیتی، دفاعی و مصئونیت اجتماعی اداره عالی تفتیش همراه با هیئت موظف تفتیش در اداره ملی محیط زیست با. . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۳ - ۱۰:۴۱
Background image

جلسه افتتاحیه هیئت موظف اداره عالی تفتیش در ناحیه هجدهم و نزدهم شاروالی کابل برگزار گردید

مسئولین محترم اداره عالی تفتیش؛ هر یک محترم مولوی حزب الله رشتین رئیس تفتیش شاروالی های اداره عالی تفتیش همراه با هیئت موظف تفتیش در ناحیه هجدهم و نزدهم شاروالی کابل با محترم محمد ارشاد. . .

Pagination