به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف امارت اسلامی افغانستان در نظر است تا یک بست ذیل را به اعلان رقابت آزاد بسپاریم:

org_admin
دوشنبه ۱۴۰۲/۴/۲۶ - ۱۵:۴۰
xcyt

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف بست­های خدمات ملکی

معلومات کلی بست

شماره اعلان بست:

 

عنوان وظیفه:

آموزگار تفتیش مالی شرکتهای دولتی

بست:

NTA

وزارت یا اداره:

اداره عالی تفتیش

موقعیت بست:

کابل (     مرکز      )

بخش مربوطه

ریاست انکشاف مسلکی 

تعداد بست:

1

گزارشده به:

ریاست انکشاف مسلکی

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: تدریس، و تهیه مواد تدریس تفتیش مالی بمنظور ارتقای ظرفیت مفتشین در بخش تفتیش صورت حساب های مالی و شرکتهای دولتی جهت رسیدن به اهداف کلی اداره عالی تفتیش.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. تدریس کتاب تفتیش((ACCA-F8.
 2. تهیه اوقات درسی مضمون درسی مربوط در تفاهم با مدیر تطبیق برنامه های اموزشی جهت اجراات و تنظیم امور درسی
 3. تهیه نصاب درسی مطابق نیازسنجی آموزشی و پلان های منظور شده ارتقا ظرفیت.
 4. استفاده از میتود های و شیوه های معیاری اموزشی جهت افهام و تفهیم درست و رریع بمنظور بلند بردن ارتقای ظرفیت تفتیش حین تدریس.
 5. ارزیابی و اخذ امتحان اشتراک کننده برنامه آموزشی جهت تطبیق اهداف برنامه ارتقا ظرفیت اداره.
 6. نظارت از کارهای عملی و گروپی اشتراک کنننده گان برنامه های آمزشی و رهنمایی آننان جهت موثریت و بیشتر کارهای گروپی.
 7. تدریس محاسبه مالی و تدریس گزارش نویسی معقولتر بر اساس پالیسی اداره تصدیق کننده محاسبات مالی عامه (     ) باشد.
 8. تدریس معیارات تفتیش مالی(ISAs, ISSAI, IFA)
 9. ترتیت و ترجمه چیپترهای درسی،

وظایف مدیریتی:

 1. ارایه گزارش های ماهوار، ربعوار و سالانه از بخش مربوطه به رئیس پالیسی و پلان.
 2. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مقرره طرز سلوک وکود اخلاقی اداره در ساحه کاری مربوطه.
 3. ارزیابی و تشخیص نیازهای اموزشی و ارتقای ظرفیت خودی جهت اجراات بهتر و معیاری به منظور حصول اهداف سازمانی.
 4. اجرای سایر وظایف که از طرف مقام اداره مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده شود.

وظایف هماهنگی:

 1. ارتباط و هماهنگی با همکاران و مراجع ذیربط جهت تطبیق بهتر برنامه های آموزشی.

.............................................................................................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

            این لایحه وظایف با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

 1. داشتن سند تحصیلی حداقل ماستری در یکی از رشته های اقتصاد، اداره و تجارت، مدیریت مالی و حسابی،CA, CPA, ACCA.

تجربه کاری:

 1. تجربه کاری حد اقل سه سال مرتبط به وظیفه

.مهارتهای لازم:

 1. توانایی تدریس سایر موارد مربوط به تفتیش سکتور عامه،
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری ) و تسلط (تحریر و تکلم ) به لسان انگلیسی.
 3. تسلط به پروگرام های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 4. داشتن مهارت ارایه پریزنتیشن و سیمینارهای آموزشی.

 

راهنمای ارسال:

متقاضیان محترم میتوانند خلص سوانح(CV) خویش را از تاریخ ۲۶ سرطان الی ۵ اسد ۱۴۰۲ هجری شمسی، به ایمیل آدرس (hr.jobs@sao.gov.af)  ارسال نموده و در پروسه رقابت آزاد اشتراک نمایند.